Guide för passivt länkbygge SEO

Passivt-länkbygge-seo-vertikal

Bakgrund länkbygge

Du kanske redan vet betydelsen av länkbygge för sökmotoroptimering men jag vill ändå få med lite bakgrund. Syftet med sökmotoroptimering är att få högre ranking hos sökmotorer och det får du genom att fler länkar med kvalitet är länkade till din webbsida. Desto fler kvalitetslänkar desto högre Domain Authority. Det är bakgrunden till varför länkbygge är så viktigt för sökmotoroptimeringen. 

 När Yahoo och Altavista var de största sökmotorerna på internet var länkarna lika mycket värda. Jag tar ett exempel för att förtydliga. Om ett företag som sålde blommor länkade till ett företag som sålde bildäck var länken lika mycket värd som om en bilverkstad skulle länkat till bildäcksföretaget. Idag fungerar det inte på samma vis. När Google kom in hade det ett annat sätt att jobba. De bedömde och analyserade länkarna, vem som länkade till vem och fanns det en naturlig koppling eller kunnighet (kunskap inom området) fick den en högre authority. Med större auktoritet fick länken en högre domain rating. Även idag bedömer sökmotorn det som det bästa sättet att mäta webbsidans trovärdighet på.  

Länkbygge, även kallad link building, är en process för att öka antalet länkar till din webbsida och på så sätt förbättra din sökmotoroptimering. Det innebär att du får länkar från andra sajter som leder till din sajt, tex till din förstasida eller en undersida. Länkbygge är den största beståndsdelen i det som kallas Offpage SEO

Passivt-länkbygge-seo-people

Olika typer av länkar

Länkarna på en webbsida kan delas upp i tre olika typer: 

 1. Inkommande länkar, kan också kallas bakåtlänkar eller backlinks 
 2. Utgående länkar, kan också kallas externlänkar
 3. Interna länkar 

Inkommande länkar, eller backlinks, är de viktigaste i ditt SEO arbete. När sökmotorer bestämmer värdet på en webbplats för en sökare, räknar de in kvaliteten och kvantiteten av backlinks, vilket då påverkar rankingen i sökresultatet. Det fungerar så att när en webbplats får en länk ses det som en rekommendation och värderas som att den är relevant till andra användare. Det innebär att sidan får ett högre värde och visas på en bättre plats i sökresultatet. 

Utgående länkar är de länkar som går ut från din webbplats och tar därmed de som läser din sida till en annan webbsida. De används oftast för att ge en fördjupning i ämnet eller artikeln utan att behöva skriva om det och för att göra texten mer trovärdig. 

Interna länkar är länkar som tar besökaren till en annan sida eller artikel på din egen webbplats. Det är viktigt att tänka på att internlänkning görs på rätt sätt. 

Viktigt att tänka på är att länkar ska ha hög kvalitet för din webbplats. Det innebär att länken ska komma från en stark domän eller en webbplats som har många starka länkar eller som har bra och relevant innehåll. Tänk kvalitet framför kvantitet! 

Passivt och aktivt länkbygge

Länkbygge kan beskrivas som ett begrepp men det kan också delas upp i passivt och aktivt. Passivt länkbygge är just det ordet betyder – du är passiv och tar emot länkar, men det är en sanning med modifikation. En bättre förklaring är förtjänade länkar, på engelska link earning. Genom en attraktiv webbplats får du andra att länka till dig. Aktivt länkbygge beskriver att du är just aktiv med ditt länkbygge. Med ditt agerande ser du till att det länkas till din webbplats. Här ingår också hyra och köpa länkar. Då denna guide handlar om passiva länkar kommer jag inte ytterligare beskriva vad aktivt länkbygge är. Det finns mycket information på nätet och du hittar flera sajter som beskriver länkbygge som är en del av Offpage SEO. 

Vad är passivt länkbygge?

Passivt länkbygge bygger på att skapa mycket bra innehåll och optimera din webbplats att den blir så attraktiv att den lockar andra att länka till din webbplats. Den ska bli som en magnet som drar till sig länkar. Möjligen kan man fundera på om passivt länkbygge är ett länkbygge eftersom man i realiteten inte bygger länkar. Men att skriva innehåll med kvalitet kräver tid och engagemang så arbetsinsatsen kan jämföras med att man bygger något. Att webbplatsen har bra content och håller en hög kvalitet är ju en grundförutsättning för att ha en högt rankad webbplats. Det är också ett arbete som kontinuerligt måste ses över. 

Innehåll som lockar till länkar

Förutom själva textinnehållet är det även viktigt att tänka på vilka andra delar på sajten som ska finnas med. Det är webbplatsen i sin helhet som skapar värdet för besökaren och hur den upplevs. Som tidigare nämnts är det kvaliteten och relevansen som är viktiga ingredienser. I tillägg till text bör andra delar finnas med som förstärker, förtydligar och förhöjer webbplatsen och därmed ökar möjligheterna till att förtjäna länkar. Det är svårt att veta vad som kommer att ge inkommande länkar men det finns visst innehåll som kan bidra till det: 

 • Bilder 
 • Videoklipp 
 • Rapporter  
 • Infografik 
 • Datavisualiseringar 

Att tänka på är att det ska vara enkelt att förstå tex rapporter och att grafiken är tydlig. Det ska gå att läsa på olika skärmar och enheter som dator, mobil och surfplatta. 

Passiv-lank-stark

Strategi passivt länkbygge

Som alltid för att få bra resultat behöver man ha en strategi. Det gör det dagliga arbetet enklare och det skapar en struktur att jobba efter. Google kan också upptäcka om man inte har någon bra länkstrategi och i värsta fall blir man straffad för det. Men i första hand får man sämre ranking. Tänk på att strategin är en kontinuerlig process som hela tiden måste följas upp. 

Det passiva länkbygget handlar om det du gör på din webbplats och att uppnå så bra innehåll som möjligt med fokus på kvalitet. Framförallt handlar det om att skriva för dina besökare. Innehållet måste vara relevant och aktuellt. Även äldre innehåll måste uppdateras för att öka relevansvärdet. Här kan du läsa om skriva SEO-copy och skapa innehållsstuktur som kan vara till stor hjälp. 

En strategi innehåller flera delar och ett av dem är mål. Det finns såklart olika sätt att strukturera upp arbetet med målformulering men en modell att använda sig av är den som kallas SMARTa-mål.  

 • Specifikt (ex. vad är den specifika upplevelsen av sajten) 
 • Mätbart (ex. förändring av antal länkar över tid) 
 • Attraktivt (ex. layout av bilder) 
 • Relevant (ex. innehållstext) 
 • Tidsbunden (ex. uppdateringar) 

Sammanfattning

Passivt länkbygge bygger på att skapa kvalitativ content och optimera din webbplats att den blir så attraktiv att den lockar andra att länka till den. Dock kan man fundera över om det är länkbygge, en mer korrekt benämning är troligen förtjänade länkar då innehållet på din webbplats är så intressant och värdefullt att andra vill länka till den. Med andra ord ger det ena det andra. 

Länkbygge är en viktig del i sökmotoroptimering och du bör ha en strategi för hur du ska jobba med detta. Med en strategi kommer du var mycket mer framgångsrikt och länkarna kommer att påverka värdet av din webbplats och öka rankingen hos sökmotorer. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.