Din ultimata guide

Innehållsstruktur
& SEO

Ranka högst på Google

innehållsstruktur är en av de viktigaste delarna i SEO och en viktig ranking-faktor

Innehållsstruktur och SEO = Bra användarupplevelse!

Och...

Bra användarupplevelse = Högre Ranking!

Innehållsstruktur är en viktig del av din SEO och därför viktig för din Ranking.

Vad är innehållsstruktur?

Innehållsstruktur handlar om att skapa en struktur som underlättar för besökaren att snabbt hitta den information som finns på en sida.

En bra innehållsstruktur gör det möjligt att ”scanna av” sidan genom att skumma igenom den istället för att behöva ”läsa” hela sidan. En bra innehållsstruktur hjälper också sökmotorerna att hitta på din sida och förstå innehållet.

Hur kan innehållstruktur förbättra SEO?

Innehållstruktur anses vara en av de viktigaste ranking-faktorerna enligt …. Lägg in länk och lista.

En bra struktur på din sida hjälper både användaren och Google att hitta det användaren sökte efter. Och ju nöjdare användaren blir, ju bättre anser Google att din sida är och rankar den ännu högre.

Här nedan följer ett antal tips på hur du optimerar din innehållsstruktur med användarvänligheten i fokus.

Vad är Sökmotoroptimering eller SEO?

Sökmotoroptimering förkortas SEO och står för Search Engine Optimization. Enkelt förklarat kan man säga att SEO är ett namn för alla de olika åtgärder eller sk. rankingfaktorer man gör för att ens sida ska synas så högt upp som möjligt när någon söker på ett sökord på tex Google.

Alla vill ju synas högst upp på Google. Självklart!  Men hur gör man det?  Det är här innehållsstruktur och SEO kommer in.

Det finns inte mindre än 200+ olika rankingfaktorer som tillsammans avgör hur högt upp dins sida visas i sökmotorerna. https://backlinko.com/google-ranking-factors. I den här guiden kommer jag fokusera på grunderna för sökoptimering och hur de tillsammans med en bra innehållsstruktur kommer hjälpa din hemsida att synas bättre på Google. 

Innan du börjar arbeta med din sida finns det några saker du behöver börja med. Här följer alltså:

Innan du börjar. Gör detta först!

Innehallsstruktur-ar-viktigt-for-SEO
 1. Analysera och förstå din målgrupp. Vilka är de? Vilka av deras problem kan du lösa?
 2. Tag reda på vilka sökord du och dina konkurrenter rankar för. Använd verktyg som Google Ads Sökordsplaneraren eller Semrush https://www.semrush.com/
 3. Förstå konkurrensen. Analysera dina konkurrenters sidor. Vad har de gjort som är bra? Vad kan du göra bättre? Notera att det kan finns sökord och fraser med högre och lägre konkurrens.
 4. Bestäm nyckelord och även ett antal andra närliggande sökord och fraser som du vill ranka för. Fokusera på ett ämne per sida. Vill du ranka för flera olika ämnen ska du lägga till fler sidor. Dvs du kan gärna skriva om blommor och rosor på samma sida. Men vill du ranka på ordet bilar måste du ha en ny sida för det. Eftersom bilar inte har med blommor att göra.
 5. Analysera Konkurrenterna. Och Gör likadant, men bättre!
   • Hur ser deras sidor ut?
   • Vilken webstruktur har de?
   • Hur många ord?
   • Hur många bilder?
   • Hur många länkar?
   • Vad skriver de om?
   • Vilka rubriker har de?

Om du ser en branschstandard som de flesta verkar använda bör du använda samma. Använd också samma namn på bransch-uttryck. Det ger en enkelhet för kunden och skapar igenkänning.

När du har din plan färdig och du har bestämt dina nyckelord (även kallade sökord)är det dags att börja med innehållsstrukturen och själva SEO arbetet. 

 

Så här skapar du innehållsstruktur.

Innehåll-struktur handlar alltså om att göra din sida lätt att läsa och förstå av både människor och sökmotorer. Följ nedanstående steg mot bra struktur och en bättre användarupplevelse.

Ge din sida en bra titel

Alla sidor ska ha unika titlar som visar vad de handlar om. Titeln är en del av din sidas innehållsstruktur på så vis att den förtydligar vad sidan kommer att handla om.

En titel-tag visar både sökmotorn och användaren vad din sida handlar om. Gör den så intressant som möjligt.

 • Inkludera sidans sökord i din titeltag
 • Rada inte upp sökord utan använd beskrivande text
 • En titel bör inte vara längre än max 55 tecken
 • Placera det viktigaste ordet först i titeln
 • Ditt företagsnamn bör stå sist i sidtiteln
En bra titel är en viktig del av din sidas innehållsstruktur och därmed för SEO.

Lägg till metabeskrivning

Google använder inte Meta-beskrivningen för att ranka din sida. Men den påverkar ändå din rankning på följande sätt:

 • Klickfrekvens. Hur stor procentandel av visningarna som leder till klick, påverkar din sidas ranking. En bra text kommer ge fler klick.
 • Hur lång tid besökaren är på sidan påverkar rankningen.
 • En bra beskrivning ger att fler klick och högre relevans till sidans innehåll gör att besökarna stannar längre.

 

En Meta-beskrivning får vara max 160 tecken lång. Skriver du mer kommer sökmotorerna att korta av den. Använd ditt nyckelord i början av din Meta-beskrivning så att det syns tydligt. Sökordet blir ofta fet-markerat i sökresultatet.

Nyckelord-eller-sökfraser-är-viktiga-för-innehållsstrukturen-och-seo

Ge sidan innehållsstruktur med hjälp av dina nyckelord.

Den som sökt på ett av dina nyckelord vill naturligtvis hitta information på din sida som visar att den handlar om detta! Det är alltså viktigt att ditt nyckelord syns på många ställen.

Samtidigt är det viktigt att du inte placerar dem huller om buller. Rätt använda kommer dina nyckelord att bidra till att sidan blir lättläst och att besökaren kan ”scanna av” sidan och snabbt hitta rätt information. Detta stärker sidans innehållsstruktur och ger en trevlig användarupplevelse.

Så här placerar du dina nyckelord

 • Ditt huvudnyckelord bör finnas i din sidas Titel tag. Placera det så tidigt som möjligt i din titeltag. Helst ska det vara första eller andra ordet. Optimalt är att 60-87% av titeln består av ditt sökord eller din nyckelordsfras. Undvik långa titlar.
 • Ditt nyckelord ska finnas med i din H1 tag.
 • Placera också dina nyckelord i H2 och H3 rubriker
 • Använd nyckelord i den vanliga brödtexten.(jämt utspridda över hela sidan.) Viktigt att ditt nyckelord finns med någonstans tidigt i texten.
 • Använd dina nyckelord i bildtexter och i namnen på dina bilder.
 • Undvik att stapla nyckelord på varann. Din text och dina rubriker ska i första hand vara trevliga att läsa för dina besökare.
 • Använd synonymer, böjningar och liknande ord.
 • Använd fet, kursiverad eller understruken text för att betona dina sökord eller sökfraser när de förekommer i din text.
 • Kontextuella termer stärker ditt ämne. Ex om ditt nyckelord är blommor. Då kan du använda andra ord som har med blommor att göra tex rosor eller blom-jord. Dessa ord kommer då att förstärka och förklara för Google att din sida verkligen handlar om just blommor.
 • Använd ditt nyckelord i din meta beskrivning. Google använder inte Meta beskrivningen som rankingfaktor. Men det kan påverka din CTR (Click Through Rate) vilket är en viktig rankingfaktor.
 • Använd alternativa ord eller fraser som beskriver samma ämne men med andra ord. Då täcker du upp för fler sökord samtidigt som du ytterligare förtydligar för sökmotorer vad din sida handlar om. Bäst är det om dina läsare inte kan se vilket ord eller sök-fras din text är optimerad för.
 • Använd dina nyckelord ofta men inte för ofta! Ca 2 % av det totala antalet ord på din sida bör vara nyckelord. Inte fler. Att stapla nyckelord på varann kallas stuffling och det kan du istället bli straffad för!
 • Försök få in dina nyckelord så många gånger som möjligt på ett naturligt sätt.

Dela upp din text i stycken med rubriker

Rubriker är en väldigt viktig del av innehållsstrukturen och påverkar användarvänligheten mycket. Google i sin tur använder just användarvänlighet som en av de viktigaste ranking-faktorerna. Använd därför dina rubriker för att göra din sida så tydlig och lättöverskådlig som möjligt.

 • Huvudrubriken ska väcka intresse. Din huvudrubrik ska också visa vad sidan handlar om och bör därför vara klart synlig direkt när man kommer in på sidan.
 • Huvudrubriken bör likna sidans titel. För att förtydliga för besökaren är det bra om din sidas titel och din H-tagg är lika eller nästan lika.
 • Håll dig till ämnet – skriv en huvudrubrik som speglar innehållet.
 • Se till att dina texter faktiskt handlar om det rubriken säger annars finns risken att läsaren tröttnar och lämnar sidan.
 • Dela upp ditt ämne i under-ämnen. Då kan besökaren skumma igenom din sida och hittar snabbare rätt information.
 • Underrubriker ska vara beskrivande. Rubrikerna ska vara så tydliga att man kan förstå innehållet i det kommande stycket enbart genom att läsa rubriken.
 • Varje rubrik ska ha ett syfte. Rubriken ska visa för läsaren att här börjar texten handla om något nytt.
 • De bästa rubrikerna är oftast en fråga. De flesta röstsökningar är frågor. Se till att ha dessa frågor tätt åtföjlda av svaren på dem. Detta ökar användarupplevelsen eftersom den som söker får svar direkt. Det ökar också dina chanser att synas i Featcherd Snippets.
 • Skriv unika rubriker. Ha inte flera rubriker som är likadana på samma webplats.
 • Nyckelord i rubrikerna. Ha inte flera rubriker som Använd dina nyckelord i rubrikerna. Men använd inte samma nyckelord i varje rubrik utan använd det lagom ofta på ett naturligt sätt. 
 • Ha med siffror i dina rubriker. Att ha med siffror i sina rubriker, speciellt ojämna sådana, är något som visat sig vara gynnsamt och intresseväckande.
 • Använd steg för steg beskrivningar. Att använda steg för steg-beskrivningar för frågor som handlar om hur något görs kan öka chanserna att visas högt i sökresultaten.
 • Bryt ned beskrivningen i delar och beskriv dem i detalj.
 • Använd korta stycken. Undvik långa stycken med kompakt text. Sikta på 1-4 meningar i varje stycke.
 • Kom till sak. Undvik att blanda in onödiga ord i texten för att fylla ut. Det gör texten otydligare både för användaren och för sökmotorerna.
 • Se till att dina rubriker har rätt H-tagg.
 • Lämna tomma ytor mellan dina block av text och bilder. Det är den tomma ytan och avståndet mellan all information som egentligen är viktigast. Utan mellanrum ser man ingenting av all den info du så gärna vill visa.
Skapa innehållsstruktur och SEO men hjälp av rubriker

H-taggar hjälper sökmotorerna att förstå din innehållsstruktur.

H-taggar är en viktig del av det som kallas On-page optimering. On-page optimering är ett ord för alla de åtgärder man gör på sin hemsida för att sökmotorerna enklare ska kunna hitta och indexera din sida. Utan H-taggar i din HTML-kod finns risk att sökmotorerna inte kommer att förstå innehållet på din sida. Det är också stor troligt att det tar längre tid för dem att läsa sidan vilket påverkar din ranking negativt.

Hur använder man H-taggar?

För att hjälpa sökmotorer att läsa igenom ditt innehåll är det viktigt att du placerar dina rubriker i rätt ordning. Hoppar du från en <h2> direkt till en <h4> (istället för en <h3>) kan du förvirra sökmotorn. Det kan även påverka sidans läsbarhet för de som använder sig av skärmläsning.

Vad är H1

Precis som en artikel ska en webbsida bara ha en huvudrubrik. En webbsidas huvudrubrik har HTML-taggen <H1>.

H1 är din sidas huvudrubrik och talar om för Google vad din sida handlar om. Man skulle kunna jämföra en H1 med en boks titel. En webbsida ska endast ha en H1. 

Vad är H2

Om du har mycket text på din sida bör du att bryta upp den i olika stycken. Det gör texten lättare för sökrobotarna att indexera och enklare för användaren att läsa. Precis som med H1 har underrubriker en egen HTML-kod, dessa omgärdas av taggarna  <h2> – <h6>. 

Dina h2-rubriker är underordnade huvudrubriken. De sammanfattar ett eller flera stycken som behandlar samma ämne. Man skulle likna h2 med ett kapitel i en bok.

h3 – h6 Dina h3-h6-taggar fungerar som rubriker för olika stycken. Eller underrubriker till underrubrikerna

Generellt sett gäller att ju fler ”H-taggar ” du har i din artikel, desto mer organiserad information på sidan och desto bättre rankas den.

Stärk din innehållsstruktur. Ge din sida en snygg layout!

Layouten hjälper till att organisera och separera innehållet på din sida. Grafiska former och ytor och visar besökaren vad som är viktigt. Layouten gör därför sidan mera lättläst.

 

Så här skapar du en tydlig layout

Placera din huvudrubrik klart synlig och större än övriga rubriker

Innehållsförteckning Hjälper användaren att hitta på din sida. Men är också en viktig del för bättre SEO

Above the fold. ”Above the fold” är det som syns på skärmen innan en person behöver skrolla. Presentera det viktigaste så att det syns utan att man behöver skrolla.  Obs skriv om

Använd en tydlig navigation och bra menyer

Dela upp din information i rubriker och underrubriker så blir sidan mera lättöverskådlig.

Använd gärna punkter och numrerade listor. Det gör ditt innehåll mera lättläst och tydligt. Vilket både är bra för SEO och för användare.

Tydliga knappar.

Färger

Fonter. Använd fonter som kan läsas av google och som är lätta att läsa för besökaren. Välj också gärna font efter sidans innehåll. Tex välj gärna en lite lättsammare font om sidan handlar om en seriefigur. Och en seriösare strikt font om du skriver om sjukvård.

Fet eller kursiv stil förstärker budskapet

Ordlista. Ha med en ordlista på din sida. Det ökar chansen att synas i featcherd snippets. Och Google gillar tydlighet och detaljer.

Steg för steg beskrivningar. Om ditt innehåll passar att dela upp i steg för steg beskrivningar så gör det. Ökar tydlighet och användarvänligheten och premieras av Google.

Call to action knappar. Call to Action knappar visar dina kunder hur de ska göra för att ta nästa steg och göra det du egentligen vill att de ska göra. Kontakta dig, prenumerera eller beställa.

Ha tydliga menyer som fungerar både på datorer och mobiler

Lägg till bilder, grafik och video.

Både bilder, video och grafik bidrar positivt till din SEO om du använder dem på rätt sätt och är noga med att optimera dem. De stärker din innehållsstruktur och din sida blir samtidigt mycket trevligare att se på om du blandar upp texten med bilder.

Vad är bildoptimering?

Att optimera bilder innebär att man gör ett antal olika åtgärder för att bilder ska fungera så bra som möjligt på en hemsida.

Sökmotorer kan inte se vad en bild föreställer. Men du kan hjälpa sökmotorerna att ”förstå” vad bilden visar genom att döpa bilderna och skriva alt taggar. I de fall en webbläsare inte kan visa bilden är det alt-taggen som visas istället.

En optimerad bild är också komprimerad till rätt storlek och tyngd (filstorlek) så att den hjälper sidan att laddas snabbare. Undvik att ladda upp bilder direkt från mobilen.

Hur döper man om sina bilder?

 • Döp alltid om dina bilder. (Använd inte bildens original-namn.)
 • Sökmotorer använder bildens filnamn som ett sätt att förstå vad bilden visar. Därför bör du använda ett ord du optimerar din sida för i bildens filnamn.
 • Kombinera med andra ord eller hela fraser så att alla bilder får sitt eget unika namn. Bind samman olika ord i bildnamnet med bindestreck. Ex. vit-volvo-740-2010.jpg
 • Max 2/3 av alla bilder du har på en sida ska ha sökordet för sidan i filnamnet annars kan det räknas som över-optimering
 • Döp dina bilder så ökar du också dina chanser att synas i Google Image sök.

Hur skriver jag alt texter?

Så här lägger du till alt text till din bild:

 • Beskriv bildens innehåll med 3-7 ord.
 • Undvik att rada upp sökord i dina alttexter. Beskriv istället på ett naturligt sätt vad bilden visar.
 • Använd gärna ett av dina sökord du optimerar din sida för i din alt-text

Hur komprimerar jag mina bilder?

Att komprimera bilder innebär att man minskar bildens filstorlek så att den blir så liten som möjligt. Här gäller det att hitta en balans mellan filstorlek och bildkvalitet. En för hårt komprimerad bild kommer att uppfattas som suddig eller pixlig. En för stor bildfil kommer att göra att din sida laddas långsamt. Det finns tyvärr ingen regel utan man behöver testa sig fram.

 • En bild som ska täcka hela skärmen ska vara 1200 pixlar bred. Det räcker även om det finns större skärmar idag.
 • Testa först att göra en bild som ska täcka hela skärmen 1200 pixlar och 70 kb. Blir den för pixlig eller suddig testa ca 100 kb eller 150 kb. 
 • Vanliga mindre bilder på en sida ska vara max 70 kb  och små bilder ska gärna vara under 30kb. 
 • Webp är det format som ger minsta filstorleken. 
 • har du mycket bilder använd Lacy Load

Vad är Lacy Load?

Lacy loading är ett sätt att få din sida att ladda snabbare. Det innebär att bara den del av din sida som syns laddas först. De bilder som ligger längre ner på sidan och inte syns direkt laddas först när besökaren scrollat ner.

 

Anpassa din innehållsstruktur för mobil.

Din innehållsstruktur behöver anpassas för att fungera på en mobil.

Mer än hälften av alla sökningar görs i dag från en mobil. År 2015 gjorde Google en viktig ändring i sin algoritm kallad Mobilegeddon. Enkelt förklarat innebär den att Google nu rankar sidor som är mobilvänliga högre än sidor som inte är det.

 • Om du inte anpassar din sida för mobil finns risken att folk får en negativ upplevelse av ditt företag och du riskerar att gå minste om många kunder eller leads.
 • Du riskerar också att folk avviker från din sida och istället väljer en konkurrent vilket är dåligt för din ekonomi. Det kommer också att påverka din rankning negativt eftersom just avhopp är en annan rankingfaktor. Snabba avhopp= dåligt för din ranking.

Testa din sida och se hur mobilvänlig den är Här:  lägg till länk till testsida Google Page speed insights https://pagespeed.web.dev

Anpassa din webb-struktur för Voice Search

Röst-sökning är precis som det låter. Du söker genom att prata till Siri, Google eller Alexa.

Fler och fler söker idag med hjälp av rösten istället för att skriva. 27 % av världens befolkning använder idag röst-sökning på sina mobiler.

41% av den vuxna befolkningen i USA, och hela 55% av tonåringarna använder röst-sökning varje dag. Källa: Think with Google 2

Med stor sannolikhet kan vi förutsäga att andelen röst-sökningar inte kommer att minska. Röst-sökningar har förändrat vårt sätt att söka. Därför ska du inte bara optimera din sida för vanlig SEO utan att även skapa en sid-struktur som passar för röst-sökning.

Hur anpassar jag för Voice Search?

 • Organisera din sida med en avdelning med frågor och svar. Det är ett bra sätt att få in många sökord på din hemsida. 
 • Använd långsvansade nyckelord. En talad fråga är ofta längre och mera specifik än en skriven. Därför blir långsvansade nyckelord viktiga för att optimera din sida för Voice Search.
 •  Använd ett naturligt språk. Den som talar in sin fråga vill ha ett svar som låter naturligt som svar. Använd därför ett naturligt språk när du skriver dina texter.
 •  Mikroögonblick. De som använder röst-sök vill ha svar ”här och nu”. Sträva efter att ge tydliga, enkla och snabba svar på användares frågor.

Answer the Public är ett bra verktyg som hjälper dig att skapa de bästa varumärkesrelaterade frågorna och så många frågor som möjligt med ett visst nyckelord. https://answerthepublic.com/

People Also Ask. I Googles organsika sökresultat är ett annat bra alternativ som hjälper dig att få fler frågeidéer

Anpassa din innehållssturktur för Mobile Search för bättre SEO

Överväg Mobil First Design

Mobile First innebär att när man börjar bygga innehållstrukturen för en hemsida gör man det med utgångpunkt att man först och främst ska skapa en sida som ska fungera bra på mobiler.

Till skillnad från det vanliga sättet att designa som är att man först skapar en sida som är bra för datorer och därefter skalar ner den med hjälp av en responsiv design så att den också fungerar bra på mobiler.

Med en Mobile first sida kommer sidan delvis att se annorlunda ut men också att ha lite olika syften och funktioner.

Den mycket lilla ytan på en mobile gör att du behöver organisera uppbyggnaden av din sid-struktur helt annorlunda. 

Designa för en-hands-fattning

På mobiler är det vanligast att man bara använder en hand. Detta gör att vissa delar av skärmen är svåra att komma åt att trycka på.

 • Tänk på att placera knappar och annat du vill att dina besökare ska trycka på inom den yta som är lättast att komma åt.

 • Navigeringen bör istället ligga i botten av sidan där den är minst i vägen.

 

Inkludera vänsterhänta.

Ca 10-12% av alla människor är vänsterhänta. Vill du även göra det så enkelt som möjligt för dem bör du alltså placera ditt klickbara innehåll så långt mot den lodräta mitten som möjligt.

 

Innehåll går före design

Den mycket lilla ytan på en mobil gör att du måste tänka på att ditt innehåll ska synas framför att ha den allra snyggaste designen. Lyft fram ditt viktigaste budskap och tag bort allt som riskerar att göra intrycket rörigt.

 

Landskapsoptimering och surfplattor

De flesta använder sina surfplattor liggande. Det betyder att du bör optimera för landskapsorientering. När du gör det, tänk på att vissa delar av din sida kommer att hamna utanför det man ser direkt när man kommer in på sidan. Var alltså försiktig med vad du placerar där.

Testa din sida och din design på flera olika storlekar av surfplattor för att se att din design fungerar. Testa också med både stora och mindre händer.

 

Tänk på enhetens olika funktioner

När du designar för mobil bör du tänka på att den skiljer sig på flera sätt från en dator. Det är tex svårare att skriva på en mobil än på en dator. Det kan därför vara bra att lägga till andra funktioner. Här är ett par bra saker att tänka på

Onlineformulär

 • På Desktop: Fylla i adressformulär
 • PÅ Mobil: Autofyll av adresser med GPS

Kreditkortsinformation:

 • På Desktop: Skriva kreditkortsinformation
 • På Mobil: ”Skanna” kort med kameran

Mobiler har en mängd funktioner som datorer och tangentbord saknar och som kan bra att lägga till. Tex

 • GPS-funktioner
 • QR-kodfunktioner
 • Kamerafunktioner

Använd Schema för att strukturera din data


 • Strukturerad data är taggar eller mappar som hjälper Google och andra sökmotorer att förstå och indexera en sida snabbare. Nästan allt går att strukturera men vissa saker och branscher får större fördelar med strukturerad data än andra tex:

  • Böcker
  • Filmer
  • Musik
  • Kläder
  • Restauranger och lokala företag mm

  På schema.org  https://schema.org/ kan du se alla olika produkter, och tjänster som kan struktureras upp.

  Inom vissa branscher är det nästan omöjligt att synas högt upp om man inte använder strukturerad data: Tex om du vill synas med ett recept.

Fördelar med strukturerad data

Strukturerad data hjälper SEO

  • Är ett bra sätt att ranka högre i Googles sökresultat.
  • Ger större möjlighet att få Rich Snippets i Googles organiska sökresultat.
  • Det kan generera fler klick och i nästa steg fler leads eller konverteringar.

Verktyg som hjälper dig att skapa Strukturerad data:

  • Yoast

Bra sida för dig so vill läsa mer om Schema https://www.annonseraonline.nu/vad-ar-schema-markup/

Strukturerad data hjälper SEO

  • Är ett bra sätt att ranka högre i Googles sökresultat.
  • Ger större möjlighet att få Rich Snippets i Googles organiska sökresultat.
  • Det kan generera fler klick och i nästa steg fler leads eller konverteringar.

Verktyg som hjälper dig att skapa Strukturerad data:

  • Yoast

Bra sida för dig so vill läsa mer om Schema https://www.annonseraonline.nu/vad-ar-schema-markup/

Se hur du kommer igång med schema.org

Läs mer

Bra sidor för dig som vill läsa mer:

Guide om SEO för nybörjare https://moz.com/beginners-guide-to-seo

https://searchengineland.com/guide/what-is-seo

https://www.ranktracker.com/sv/seo-guide/seo-basics/understanding-on-page-search-engine-optimization/

Mer om innehållsstruktur: https://www.singlegrain.com/content-marketing-strategy-2/how-and-why-to-create-an-effective-content-structure-for-better-ranking/

För dig som vill läsa mer om On-page SEO är denna sidan bra: https://www.annonseraonline.nu/on-page-seo-vad-ar-det/

Här hittar du On-site SEO https://www.annonseraonline.nu/andrea-hansson/ OBS BYT namn och länk senare när hon lagt in rätt namn.

Anpassad UX. https://www.annonseraonline.nu/guide-seo-anpassad-ux/

Indexering https://www.annonseraonline.nu/indexering-for-sokmotoroptimering/

Sajt arkitektur https://www.annonseraonline.nu/jennifer-wilson/

Bra verktyg

 • Semrush. Bra verktyg för sökordsanalys, trafikanalys, SEM betalt sök, länkbygge mm
 • Answer the Public är ett verktyg som hjälper dig att skapa varumärkesrelaterade frågor som innehåller ett visst nyckelord. 
 • Serpstat har massor av bra funktioner där du kan se och jämföra din sida med dina konkurrenter. Det har en gratisversion som du kan börja med för att testa. https://serpstat.com/
 • Text optimizer  är ett verktyg som visar hur sökmotorer ser din text.
 • Siteliner  Mäter laddningstider på din sida.
 • Microsoft clarity. Ett verktyg du kan installera på din sida som visar vilka delar av din sida besökarena ser och klickar mest på. 
 • Google keyword Planner– Ett gratis verktyg för att se hur många sökningar olika sökord har på Google. Du behöver ett Google ads konto för att kunna använda verktyget. Funkar lika bra för sökmotoroptimering.
 • Google Search Console– Ett riktigt bra verktyg för att kunna se hur din hemsida presterar på Google. Helt gratis.
 • Google Analytics – Behöver ingen närmare förklaring
 • WordPress – En vanlig fråga är om WordPress är ett måste för SEO. Det är det absolut inte och Google bryr sig inte om vilket CMS system du använder. Däremot så finns det verktyg som t.ex Yoast SEO som gör vissa saker enklare att ändra. Så på så sätt kan WordPress vara bra.
 • Google Ads Sökordsplaneraren
 • Google speed insight  analyserar laddningstider och prestande på din hemsida.

Sammanfattning

Inkludera ditt viktigaste nyckelord i sidans titel och huvudrubrik. Använd också nyckelordet och synonymer eller böjningar i sidans brödtext.

Använd H-taggar. De hjälper sökmotorerna att hitta, indexera och förstå innehållet på din sida.

Rubriker och underrubriker för att delar upp texten i stycken. De hjälper läsaren att snabbt skumma igenom din text. Vilket stärker din innehållstruktur och ger en bra användarupplevelse.

En bra layout förtydligar det viktigaste innehållet på din sida.

Använd bilder grafik och video för att ytterligare förstärka och förklara.

Optimera dina bilder.

Det är viktigt att du mobilanpassar din sida.

Överväg att skaffa en sida byggd efter principen mobil first. Speciellt om du har många kunder som kommer från sociala medier.

Anpassa för Röst-sökning genom att lägga till en avdelning med frågor och svar på din sida. Använd också ett naturligt språk.

Använd Schema.org för att strukturera din data. Det ger bla en möjlighet att synas i rich snippets.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.