Vad är on-page SEO? - Så SEO optimerar du din hemsida

Har du funderat över hur du ska få din hemsida att synas högt upp i sökresultatet på Google? Då kanske du även har funderat över vad SEO är för något och hur du bäst optimerar din sida för att ranka högt på Google. On-page SEO handlar om att optimera innehålleten sida för att göra det så enkelt som möjligt för Google att hitta den sidan och förstå vad den handlar om. On-page SEO innefattar därför alltifrån det content som finns på din sida så som metatitlar, rubriker, brödtext, url:er och bilder till tekniska faktorer som länkar, laddningstid och HTML-kod.

Att arbeta med on-page SEO innebär helt enkelt därför att skapa så bra content som möjligt på en sida så att den blir så attraktiv som möjligt för den som läser. Medan on-page SEO (även kallat pagelevel factors) innebär att optimera en specifik sida på din hemsida så finns det också faktorer för hemsidan i sin helhet som kan påverka din synlighet på Google (detta kallas istället site-level factors). Båda delarna, tillsammans med mycket annat, är viktiga för att driva trafik till din hemsida.

I denna guide ska vi fokusera på hur du kan förbättra din sida genom att arbeta med on-page SEO och vilka rankingfaktorer du bör ha koll på för att SEO optimera din hemsida

Denna guide om on-page SEO innehåller:

Att sökmotoroptimera - därför är on-page SEO viktigt

Varför är då att arbeta med on-page SEO viktigt? Att fylla din sida med användarvänligt innehåll, det vill säga innehåll som är relevant och innehållsrikt, ger inte bara läsaren en positiv upplevelse när den besöker din sida utan är också en av de viktigaste faktorerna för att få en sökmotor att förstå vad din hemsida handlar om.

Sökmotorer som Google prioriterar nämligen innehåll som uppfattas som trovärdigt och användarvänligt. Detta innebär att sökmotorer ständigt försöker förstå vad olika sidor handlar om för att kunna ge det bästa och mest relevanta svaret till den som söker efter något. När du SEO optimerar din sida är därför en bra riktlinje att tänka på att skriva för användarna, det vill säga, skriva som en människa för människor.  

En sida med bra och kvalitativt innehåll som ger ett relevant svar gör troligtvis även att den som söker efter något kommer att hitta till just din sida och vilja stanna kvar där länge för att läsa, vilket långsiktigt kan påverka din ranking hos sökmotorer som Google på ett positivt sätt då sökmotorn kommer att tolka det som att innehållet på sidan är relevant och användbart. Därför är arbetet med on-page SEO viktigt och alltid bra att arbeta med för att driva organisk trafik till din hemsida.  

content optimering seo

Vad är skillnaden på content SEO och teknisk SEO? - vikten av de båda för on-page SEO optimering

Att arbeta med sökmotoroptimering kan vara utmanande men ett effektivt sätt för att driva organisk trafik om det görs på rätt sätt! När du arbetar med on-page SEO finns det flertalet olika sätt att arbeta med det på, vad just din sida behöver lite extra kärlek av går enkelt att ta reda på genom att använda verktyg som Screamingfrog exempelvis. Generellt kan on-page SEO delas upp på två sätt:

1. Det innehåll som finns synligt för ögat att ta del av på din hemsida, även kallat content SEO.

2. Det innehåll i form av kod och taggar som en sökmotor läser av när den tolkar din hemsida, även kallat teknisk SEO.

illustration content seo
illustration teknisk seo

Det viktigaste att komma ihåg är därför att medan vi människor kan läsa av det synliga innehållet som finns på en hemsida genom den text vi läser och de bilder vi ser, så är en sökmotor en maskin som genom algoritmer läser av din hemsida för att ranka den i SERPen (search engine result page). Man kan förenklat säga att en sökmotors uppgift är att försöka läsa av en sida för att förstå hur den ser ut för oss människor. Av den anledningen spelar den kod och de taggar som finns bakom allt innehåll och bilder på din hemsida minst lika stor roll som det content som faktiskt syns på din hemsida.  

Vad är teknisk on-page SEO?

Teknisk SEO innebär alltså de tekniska förbättringsåtgärder du kan göra både på din hemsida i helhet som laddningstider och sidstruktur, men också optimering av specifika sidor som att använda strukturerat innehåll eller interna länkningar för att förbättra din on-page SEO.

Att arbeta med teknisk SEO är därför också av stor vikt i ditt SEO arbete för att få sökmotorer som Google att förstå vad din sida handlar om och i slutändan – tycka om den!  

Din checklista för att arbeta med teknisk SEO 

  • Använd dig av interna och externa länkar  
  • Skapa sitemaps med XML metadata  
  • Optimera laddningstid för hemsidan 
  • Undvik för många tekniska underhållsarbeten  
  • Arbeta med kanoniska url-taggar och 301 redirects

Använd dig av interna och externa länkar

Att länka både internt och externt talar om för sökmotorer att din sida går att lita på. Om du gör externa länkar så kom ihåg att bara använda dig av länkar som faktiskt hänger ihop med innehållet på din hemsida. Det vill säga, är du en skobutik som säljer skor bör du inte länka till exempelvis en matblogg då detta inte är innehåll som relaterar till varandra.

internlänkning webbplats

Skapa sitemaps med XML metadata

Att använda sig av en xml-karta för din hemsida är ett bra sätt att arbeta med teknisk SEO för att sökmotorer bättre ska förstå strukturen på din hemsida och det innehåll som finns där. Sådana kartor innehåller en lista med metadata över strukturen på din hemsida och visar för sökmotorer vilka url:er som finns på hemsidan och metadata för varje url. Detta innefattar bland annat information om när de olika sidorna uppdaterats, hur ofta innehållet uppdateras och hur viktig den url:en är i relation till andra url:er på en hemsida. Med hjälp av sitemaps.org kan du ladda ner en sådan karta över innehållsstrukturen på din hemsida

Arbeta med kanoniska url-taggar och 301 redirects

Arbeta med kanoniska taggar och 301 redirects om du flyttar på ditt innehåll på din hemsida för att undvika duplicerat innehåll.

Optimera laddningstiden för din hemsida

Användarvänlighet är A och O när det kommer till hur sökmotorer som Google rankar olika sidor. Ju snabbare laddningstiden är för både hemsidan och innehållet på en sida (som bilder och filmer) desto större är chansen att den som besöker en hemsida väljer att stanna kvar. 

Undvik tekniska underhållsarbeten

Ibland kan hemsidan behöva underhållas, men om detta sker alltför ofta är risken stor att din ranking på Google kan försämras och i allra värsta fall att vissa delar av din hemsida avindexerasOm du misstänker att någon sida avindexerats kan du enkelt undersöka detta med hjälp av Google Search Console 

Så arbetar du med on-page SEO – de viktigaste faktorerna för att optimera ditt content

Sökordanalys och sökord

Att göra din research från början och börja med en sökordsanalys är en bra utgångspunkt för att börja optimera ditt content. Undersök olika sökord och hur svårt (eller enkelt) det kommer vara att ranka för det här ordet utifrån konkurrens och sökvolymer.

Med hjälp av Ahrefs keyword explorer kan du börja bygga din lista över sökord och jämföra mot konkurrenter. När du väl bestämt dig för ett sökord som du vill ranka för är det dags att börja bygga din text kring det här sökordet!  

sökordsanalys för seo

Skapa en URL som innehåller ditt sökord

En sökoptimerad url bör innehålla sökordet och bestå av 15-17 tecken. Bland Googles 200 rankingfaktorer finner vi bland annat att alltför långa url:er till och med kan skada din synlighet i sökmotorer. Försök därför hålla din url kort och beskrivande som möjligt.

Metatitel

Metatiteln är den titel som dyker upp först i sökresultatet i SERPen och bör innehålla det sökord du vill ranka för. En del hävdar att sökordet bör stå så långt fram som möjligt i metatiteln, men det viktigaste är att den väcker intresse och utgår från det din sida handlar om.  

Metabeskrivning - CTR viktigt för SEO

Även om metabeskrivningen inte är en direkt rankingsignal så kan en välskriven metabeskrivning långsiktigt påverka din ranking på ett positivt sätt genom att signalera en hög CTR (clickthrough-rate) till Google. Metabeskrivningen bör därför vara mycket intresseväckande och klickvänlig och få den som söker efter något att vilja läsa mer om ämnet på just din sida. Metabeskrivningen bör även den vara kort och koncist skriven och innehålla max 156 tecken.  

Rubriker och underrubriker

Att optimera huvudrubriker och underrubriker mot ditt sökord signalerar för sökmotorer vad din sida handlar om. Huvudrubriker ska tilldelas html-taggen <h1> och visar att den här rubriken är viktigast, det är också denna rubrik som först och främst ska innehålla ditt sökord. Övriga rubriknivåer tilldelas html-taggar <h2>, <h3>, <h4> och så vidare, beroende på hur många nivåer som behövs för ditt innehåll!  

Brödtexten och sökord

Arbeta in sökordet i brödtexten och gärna högt upp i texten då sökmotorer letar efter ledtrådar om vad ditt innehåll handlar om. Arbeta runt ordet med hjälp av synonymer och relaterade sökord till ämnet. Undvik också att återupprepa sökordet för mycket.  

Sökoptimera bilder

Även bilder som finns på sidan ska vara sökmotoroptimerade. Eftersom sökmotorer inte kan se det faktiska innehållet på en sida utan bara söker igenom sidor så är det viktigt att det finns information om bilden som gör att sökmotorn förstår vad det innehållet är så det kan indexeras korrekt. Därför bör bilder döpas så beskrivande som möjligt som återspeglar vilken roll bilden fyller för ditt innehåll och innehålla alt-text som är HTML-attribut. Se även till att bilderna laddas snabbt

sökoptimering bilder för seo

Att skapa en tydlig innehållsstruktur för on-page SEO

Vad som uppfattas som bra innehåll är självklart högst individuellt, men ovan rankingfaktorer är bra att utgå ifrån för att skapa en bra grund i ditt SEO arbete. En bra riktlinje utöver dessa rankingfaktorer är att strukturera upp innehållet så som du själv skulle må bra av att läsa det när du besöker en sida.  

Att arbeta med innehållsstrukturen är en avgörande rankingfaktor för hur sökmotorer indexerar en sida och kan påverka den generella upplevelsen av en sida positivt om den är tydligt strukturerad. Tänk därför på när du arbetar med on-page SEO att:  

Skapa relevant innehåll

Strukturera innehållet

Skapa unikt innehåll

Tänk omvänt! Vad hade jag sökt på om jag hade velat veta mer om SEO? Att skapa innehåll som kan tänkas svara på det någon söker efter är en bra utgångspunkt för ditt arbete med on-page SEO.

 

Att ha en tydlig struktur på innehållet på din sida förenklar inte bara för den som besöker din hemsida att förstå vad den handlar om utan även för sökmotorer. Dela in texten i rubriker, lätta upp innehållet med intresseväckande bilder och arbeta med tydliga punktlistor.

Skapa innehåll som upplevs som unikt både för läsaren och sökmotorer. Att undvika är därför att skapa innehåll som uppfattas som duplicerat av sökmotorer som Google. Detta kan undvikas med hjälp av bland annat kanoniska taggar.

 

skapa relevant innehåll för on-page seo
strukturera innehållet för on-page seo
skapa unikt innehåll för seo optimering

Summering av faktorer för on-page SEO

On-page SEO innefattar många delar – alltifrån det faktiska innehållet som finns på en sida till de tekniska delar som går att optimera. Att kontinuerligt arbeta med on-page SEO är därför ett bra första steg för att sökmotorer ska hitta din sida och också finna den relevant för de sökningar som görs. Genom att arbeta med sökord som väl beskriver vad sidan handlar om i kombination med välskriven text och för sökmotorer beskrivande kod skapar du en bra förutsättning för att indexeras högt upp i sökresultaten.  

Content is king! – i slutändan handlar det om att skapa innehåll som är relevant, användbart och framförallt användarvänligt.  

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.