Vad är en kanonisk tagg?

Kanonisk-tagg-kanon

En kanonisk tagg, eller canonical url som det heter på engelska, är en länk i form av en HTML-text. Denna text, eller meta tag, är till för att ge information till Google om vilken version av sida som du vill skall visas i sökresultaten. Den kanoniska webbadressen är en metatagg som gör det möjligt för sökmotorerna att indexera den föredragna URL:en för en webbplats från de flera tillgängliga webbadresserna.

 

Om du tex har samma eller liknande innehåll på olika URL:er så kan du använda kanoniska taggar för att ge Google information om vilken version av sidorna som är den huvudsakliga och därmed skall indexeras. Du berättar helt enkelt vilken URL som har det rätta materialet och innehållet så att google och sökmotorer förstår att andra URL:er med samma eller likvärdigt innehåll inte är viktiga. Om en kanonisk URL är korrekt markerad indexerar sökmotorer endast denna källa, vilket innebär att problem med duplicerat innehåll kan undvikas.

Bakgrund

Kanoniska taggar har funnits sedan 2009 och det var Google, Yahoo och Microsoft som gick ihop och skapade dem för att ge webbplatser möjligheten att lösa problem kring duplicerat innehåll på ett snabbt och enkelt sätt. 

2016 lade Google till rel = ”kanonisk” – tagg för att göra det enkelt för webbansvariga att låta sökmotorer veta vilken som är den föredragna versionen av varje sida på deras webbplats. Innan detta var det nödvändigt att omdirigera varje URL till den önskade URL: en, vilket kan vara tidskrävande.

Varför är det viktigt att använda kanoniska taggar?

Google-kanonisk-tagg

Det är viktigt att använda kanoniska taggar då Google således vet:

 • Vilken version av webbsidan som ska indexera
 • Vilken version av webbsidan som ska ranka på Google
 • Vilken version av webbsidan som ska få all länkkraft

När du söker efter innehåll med en sökmotor så kan du se att det finns mer än en URL som leder till samma webbplats; men endast en av dessa är den kanoniska URL: en för webbplatsen. När du lägger till en kanonisk URL för varje sida kan du undvika eventuella påföljder för dubbelt innehåll från sökmotorerna, samt se till att användarna hamnar på rätt sida varje gång.

Det är inte obligatoriskt att lägga in kanonisk tagg men Google tycker att du skall sätta en kanonisk tag på alla sidor som du vill skall indexeras även om de inte har några dubbletter eller liknande sidor. Det är bra att lägga in kanonisk tagg ändå och bara rikta taggen mot den URL:en som du skapat. 

Google säger att de vanligtvis respekterar den kanoniska webbadressen du anger, men inte alltid. Det beror på att kanoniska taggar är tips och inte direktiv. Att använda bästa praxis för kanoniska taggar hjälper till att minska risken för att Google ser en oönskad version av sidan som canonical.

Att använda en kanonisk tagg är särskilt viktigt för e-handelsbutiker, där en enskild produkt eller vara kan ha ett dussin olika sidor baserat på hur användarna kommer åt den. Utan en kanonisk sida delas alla länkar som går till dessa sidor i stället för att konsolideras, och det finns en möjlighet att du kan straffas för dubbelt innehåll. 

Sökmotorerna kommer visserligen att försöka bestämma vilken sida av flera varianter som ska vara den kanoniska sidan, men de får inte alltid rätt. I SEO-termer är det alltid bättre att ha en kanonisk referens jämfört med att inte ha en kanonisk referens.

Genom att lägga in kanonisk tagg så anger du också vilken version som skall få all länkkraft (förtroende, auktoritet, ankartext, länkjuice etc). Link value, eller länkkraft på svenska, är väldigt viktigt för att ranka högt på Google. När man pratar om länkar så inkluderar det både Onpage SEO i form av interna länkar men också Offpage SEO där länkarna kommer från andra webbplatser och sajter än din egna.

Varför är kanoniska taggar viktiga för SEO?

Google tycker inte om duplicerat innehåll (duplicate content) då dubblerat innehåll gör det svårare för dem att välja. Har du flera sidor med exakt samma innehåll så slåss de mot varandra för samma sökord. Då blir sökmotorn förvirrad och vet inte vilken sida som skall rankas vilket kan leda till att man straffas av sökmotorn och hamnar långt ner i ranking. 

Du vill undvika onödig ‘crawling time’ dvs att Goggle spenderar onödig genomsökningstid på dubletter av sidor. Du vill att Googlebot ska få ut så mycket som möjligt av din webbplats, så det är bättre att den spenderar tid på att crawla, även kallat spindla dvs genomsöka nya (eller uppdaterade) sidor på din webbplats, istället för att genomsöka dator- och mobilversionerna av samma sidor.

Kanoniska taggar löser alla dessa problem genom att de låter dig berätta för Google vilken version av en sida de skall indexera och rangordna.

Vad är duplicate content (duplicerat innehåll)?

Duplicerat innehåll är när en text är tillgängliggjord via fler än en URL, att den helt enkelt finns publicerad på flera olika platser på internet. Duplicerat innehåll är när allt från produkttexter, meta-titlar, meta-beskrivningar, copyrighttexter, evenemangstexter till andra typer av texter på din egna eller andras webbplatser är väldigt lika varandra. Det kan vara delar eller hela texter.

Duplicate content kan uppstå både genom att en text publiceras på flera olika webbplatser eller genom att en och samma webbplats har flera undersidor på vilka samma text har publicerats, dvs extern och intern duplicering, vilket medför problem för din sökoptimering. 

Det bästa för att synas högt upp i sökresultaten är helt enkelt att inte skapa duplicerat innehåll, men ibland behöver vi använda liknande URL:adresser och det är då du skall lägga till en kanonisk tagg.

Duplicerat innehåll på en och samma webbplats kan skapas på en rad olika vis. Det mest självklara är att en och samma text används för att beskriva flera olika produkter som du säljer. Säljer du exempelvis krukor kanske en krukmodell finns i flera olika utföranden – olika färger eller i olika storlekar. Det är logiskt att dessa olika modeller får samma produkttext.

En annan vanlig orsak till duplicerat innehåll är att webbplatsen ger besökaren möjlighet att sortera innehållet på en kategorisida. Du kanske har en sida med alla krukor som du säljer och besökaren kan själv sortera i vilken ordning krukorna skall visas; efter pris, färg eller storlek. På många webbplatser innebär de olika sorteringsfunktionerna inte bara att innehållet förändras utan även att URL:en ändras. Däremot uppfattar sökmotorn innehållet som samma även om delar av det sorterats i en annan ordning. Då gäller att vara tydlig för sökmotorerna så att de inte indexerar de olika sorteringarna och därmed uppfattar det som att du har väldigt mycket duplicerat innehåll på din sajt.

Ytterligare en variant av duplicerat innehåll är att hela sajten finns tillgängliggjord både med och utan prefixet www. Detta är dels olyckligt på grund av just det duplicerade innehållet, men kanske framförallt då det kan innebära att du förlorar länkkraft från externa länkar då vissa webbplatsägare väljer att länka till din sajt med www och andra utan.

När du har bestämt vilken sida som är den “korrekta” och ska ha den kanoniska taggen, behöver du påbörja processen. För att sökmotorer ska kunna hitta den kanoniska taggen, eller “rätt” sida kan du använda fyra metoder:

 1. Låt bli att skapa duplicerat innehåll
 2. Redirect sidan med duplicerat content till den korrekta
 3. Lägg till en kanonisk tagg på den sidan som har duplicerat content
 4. Lägg till en HTML länk från den duplicerade sidan till den kanoniska

Var går gränsen för att texterna är för lika?

Det kan ibland vara svårt att avgöra vart gränsen går, speciellt för produkttexter i en webbshop som inte är så långa från första början. Att göra några små ändringar i texten gör inte texten unik. Gör man lite få större ändringar så bör det räknas som en egen sida. Är du osäker så finns det ett verktyg för att testa sidorna med som heter URL Inspection tool.

Vad händer om du inte har kanoniska taggar på din sida?

Om du inte lägger in en kanonisk tagg så kommer Google att identifiera vad de tycker är den bästa versionen eller webbadressen och ranka den. Google säger specifikt: “Att använda kanoniska taggar är inget krav. Om du inte anger en kanonisk webbadress så kommer vi att identifiera vad vi tycker är den bästa versionen eller webbadressen.” Men man vill helst inte förlita sig på att Google avgör rätt så för att säkerställa din SEO är det viktigt att använda kanoniska taggar.

Du riskerar också innehållsstöld om du inte lägger in kanoniska taggar. Om du inte lägger in kanonisk tagg så kan någon annan i princip kopiera ditt innehåll och med en kanonisk tagg ange att det är deras sida som är originalet och sedan ranka över dig i sökresultaten. 

Det finns exempel i historiken på företag, främst e-handelswebbplatser som har lagt in kanoniska taggar på ett felaktigt sätt (riktat mot 404-sidor) och därmed har tappat stort i ranking. Att åtgärda det och få tillbaka rankingen kan ta många månader och mycket jobb.

Ta reda på vilken sida som Google anser vara kanonisk och testa din kanoniska tagg

Använd URL Inspection Tool – Search Console Help för att ta reda på vilken sida Google anser vara kanonisk och för att kontrollera dina kanoniska taggar. Även om du uttryckligen anger en kanonisk sida, kan Google välja en annan kanonisk sida av olika skäl, som prestanda eller innehåll.

Så här skapar du en kanonisk tagg:

Den URL som du vill att Google eller andra sökmotorer ska använda för att ranka i sökresultatet, ska ha en kanonisk tagg. På de sidor som inte ska rankas i sökresultatet, lägger du till den kanoniska taggen.

Det finns fem kända sätt att lägga in kanonisk tagg:

 • HTML tagg (rel=canonical)
 • HTTP header
 • Sitemap
 • 301 redirect*
 • Internlänk

Hur ser en kanonisk tagg ut i HTML-kod?

Det vanligaste sättet att lägga till kanoniska taggar på sidor är genom att lägga till en ”link” tagg inom ”head” i ett HTML dokument. Såhär ser den ut:

<link rel=“canonical” href=“https://exempelsida.se/exempel-artikel/” />

Vad betyder de olika delarna i koden?

link rel=“canonical” säger ‘snart kommer en kanonisk länk som pekar mot rätt version av materialet’.

href=“https://exempelsida.se/exempel-artikel/ säger att exakt denna URL har den rätta versionen av materialet.

Detta kommer att indikera för Google och andra sökmotorer att den första webbadressen är viktigare och att den bör genomsökas och indexeras i SERP: erna.

Kanonisk-tagg-html

301 Omdirigering vs kanonisk tagg

Det kan vara klurigt att veta i vilka situationer man skall använda sig av 301-omdirigering kontra kanonisk tagg. Det är ganska enkelt. Ställ in 301-omdirigering vid följande situationer:

 • Sidans webbadress ändras
 • Innehållet flyttas från en plats till en annan plats inom eller över webbplatsen

I princip används 301-omdirigering för att behålla sidrankningen för den befintliga webbadressen.  En 301-omdirigering innebär att sökmotorn tar bort den gamla URL-en ur sitt index, men länkkraften från den gamla sidan följer med till den nya. Medan rel = “kanonisk” tagg används för att undvika innehållsduplicering.

Vad händer om den kanoniska taggen går till en 404?

Googles svarar såhär på detta: “Vi kommer att fortsätta att indexera ditt innehåll och använda en heuristik för att hitta en kanonisk, men vi rekommenderar att du anger befintliga webbadresser som kanoniska.” Att rikta din kanoniska tagg mot en 404 kan göra så att du tappar i ranking så detta skall du i möjligaste mån undvika.

Summering

Kanoniska taggar är viktiga för din SEO. Du bör alltid sökoptimera duplicerat innehåll, dvs kopior och detta gör man genom att lägga in kanoniska taggar för att specificera vilken URL man vill skall synas i sökresultaten samt för att undvika att en kopia rankar över originalet. Man vill också undvika att Googles botar behöver söka igenom onödigt innehåll vid dubbletter och därmed fördröja sökresultatet. Eftersom Google inte heller gillar duplicerat innehåll så finns det annars också risk för att du straffas. Allt detta avhjälper du genom att använda kanoniska taggar på din sida.

Kanonisk-tagg-google-it

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.