Guide SEO-anpassad UX

I guiden beskrivs hur man ska tänka för att på ett bra sätt få SEO-anpassad UX på webbplatsen. Sökmotoroptimering (SEO) riktar sig mot sökmotorer medan användarupplevelse (UX) riktar sig mot besökarna på webbplatsen. Men det finns ett gemensamt mål. Både SEO och UX vill ge användarna den bästa tänkbara upplevelsen. 

hjarta

Guide SEO innehåll

Vad är SEO-anpassad UX?

UX (användarupplevelsen) förbättrar SEO (sökmotoroptimeringen) genom att göra det enklare för användarna att hitta det de söker på en webbplats.
UX är viktigt för att hålla besökarna på sidan nöjda och det påverkar sökmotoroptimeringen (SEO) positivt.
Sökmotorerna utvecklas hela tiden och nu har användarupplevelsen blivit ännu viktigare. Webbplatser med bra kvalitet på sin UX har större chans att rankas högt av sökmotorerna.
Användarupplevelsen kan göra hela skillnaden om folk stannar kvar eller lämnar webbsidan, ifall de konverterar och kommer tillbaka för mer.

searchengine

Hur blir användarupplevelsen bättre av SEO-anpassning?

Det finns i denna SEO-guide ett antal tips för att förbättra din webbplats UX genom SEO-anpassning. Här följer några:

Mobilanpassning

Allt fler använder mobilen för sökning och köp mm.
Därför är det speciellt viktigt att webbplatsen har en responsiv design som anpassar sig efter skärmstorleken. Det är också viktigt att se till att allt innehåll är tillgängligt på en mindre skärm. Sökmotorerna har koll på mobilvänlighet när de gör rankningen.

Googles sökmotor fokuserar från och med 2018 endast på den mobila versionen av en webbplats, både för UX och sökmotoroptimering.

Relevanta nyckelord

Texten ska (i första hand) vara för användarna och inte för sökmotorerna. Det är vanligt att lägga in nyckelord i titlar, rubriker och i innehållet för att förbättra sidans placering i sökmotorerna. Man ska däremot inte använda för mycket nyckelord, det kan vara skadligt för SEOn och upplevas tjatigt för användarna.

Förbättra laddningshastigheten

Sökmotorer straffar långsamma webbsidor. Det finns olika sätt att snabba upp laddningstiden:
• Optimera bilder (rätt storlek)
• Förenkla designen (minska css och javascript)
• Rensa webbplatsen från applikationer, plugins och foton som inte har något värde för webben.

Lättlästa typsnitt och färger

Det är bra att använda standardtypsnitt som är lätta att läsa och undvika att använda för många olika färger.
Sidan blir därmed mer visuellt tilltalande och det blir även lättare för ögonen.

Tydligt och kortfattat språk

Man ska skriva så det är lätt att förstå med korta meningar och enkla ordval. Sidan blir mer lättläst och användarvänlig.
Sökmotorerna förstår innehållet bättre och chanserna till högre placering i sökresultaten ökar.

Innehåll

Innehållet är väldigt viktigt när det gäller SEO. Det ska vara välskrivet och informativt när man optimerar för UX och SEO.

Navigering

Navigationen på din webbplats är en av de viktigaste faktorerna för UX och SEO. Den ska vara enkel så det blir lätt för användarna att hitta. Man ska inte behöva lägga tid på att leta sig runt för att hitta det man söker. Navigationen hjälper även sökmotorerna att söka igenom din webbplats effektivt.
Det är alltid bra att skapa en ”sitemap” på sidan.

Bra balans mellan SEO och UX

seo-bild-staende

För att det ska bli bäst resultat så behöver det vara en balans mellan SEO och UX.

SEO utgår från sökbeteenden på Google innan användaren kommer in på webbplatsen och ser ifall sökningarna som användarna gjort på Google ger svar. Det är dessa sidor som visas upp i Googles sökmotor.

Användarupplevelse utgår från användare som redan befinner sig på sajten och hur man gör den bättre för dem?

Det går ofta att hitta lösningar som fungerar bra för både SEO och UX. Det är när de samverkar som det blir riktigt bra resultat.

• Fokus på innehållet – hur mycket och hur man skriver är viktigt för balansen. Innehållet ska vara ganska kort och enkelt. Texten ska delas upp i mindre stycken.

• Bilder, videos, länkar och annat som gör webbplatsen mer intressant är bra att lägga in.

• Noggrann sökordsanalys, snabb laddningstid, enkel navigation och mobilanpassning är några andra saker som är viktigt för både SEO och UX.

Vad finns det för synergier mellan SEO och UX?

SEO riktar sig mot sökmotorer och användarupplevelse (UX) riktar sig mot besökarna på webbplatsen. De vill båda ge användarna den bästa tänkbara upplevelsen. Synergier mellan SEO och UX:

 

1. Tydlig URL-struktur

SEO: Genom att ha en tydlig URL-struktur ser besökaren direkt var den hamnar om den klickar på sökresultatet. 

UX: En tydlig och välordnad URL ger bra trovärdighet på webbplatsen. Användaren kan se var den befinner sig i strukturen.

 

2. Bra och strukturerat innehåll

SEO: Målet för Google är att erbjuda sina besökare relevant och kvalitativt innehåll. 

Sidans struktur, rubriker, rättstavat innehåll och bilder uppmärkta med alt-taggar är faktorer som Google tittar på för att avgöra detta.

UX: Ifall besökaren får relevant, intressant och lättöverskådligt innehåll av hög kvalitet tillgodoses de grundläggande behoven. Det är viktigt för att besökaren ska vilja stanna kvar.

 

3. Interna länkar

SEO: Om det finns många interna länkar till en sida uppfattas den som bra. 

Även inlänkar är viktigt för att få auktoritet i sökresultatet.

UX: Det är bra att länka till andra artiklar eller produkter på sidan. Möjligheten att hålla kvar besökarna längre på webbplatsen ökar.

 

4. Logisk navigering

SEO: En logisk navigering är en logisk struktur och detta är viktigt för sökmotoroptimeringen.

UX: Logisk navigering hjälper besökaren att lätt hitta på webbplatsen och är nödvändigt för en bra användarupplevelse.

 

5. Kort laddningstid

SEO: För Google är kort laddningstid en av de viktigaste rankingfaktorerna.

UX: Risken för att besökaren lämnar minskar med kort laddningstid. Då får t. ex. företaget ingen chans att visa vad som finns att erbjuda på webbplatsen.

 

6. Innehåll baserat på lokalt sök

SEO: Om man anpassar landningssidor efter stad/område kan företag dra nytta av long-tail söktermer.

UX: Det kan bli en mer specifik användarupplevelse för de som bor i den staden/området.

 

 

 

UX-forskningens påverkan på SEO

UX skapar viktiga och relevanta upplevelser för användarna och uppfyller deras behov. Vid studier av användare eller kunder kan man sedan ordna en bättre användarupplevelse och då lockas fler till webbplatsen, vilket även gör att SEO-rankningen förbättras.

Exempel på frågor under UX-forskningen:

• Vilka är användarna?

• Var kommer de ifrån?

• Vad vill de ha och varför?

• Vad försöker de göra?

• Vilket problem behöver lösas?

• Vilka är användarnas problem?

• Hur kan vi hjälpa dem med det de vill ha?

 

Det finns flera viktiga skäl till UX-forskning:

• Lättare att skapa design som är värdefull för användarna.

• Forskningen säkerställer att användarna kan utföra sina uppgifter utan fel.

• Det leder till fler nöjda användare.

• Produkten blir lätt att lära sig och använda pga 

UX-forskningen.

• Man kan identifiera tidiga användare.

• UX-studier ökar försäljning och konvertering.

 

 

 

Sammanfattning av guide SEO-anpassad UX

Varje webbplats bör ha som ambition att skapa den bästa användarupplevelsen för sina besökare. Det viktigaste är att presentera det mest relevanta svaret på användarens sökfråga. Lyckas man med detta får användarna en bra upplevelse och de kommer fortsätta att besöka sidan.

Förbättring av webbplatsens UX genom SEO-anpassning:

• Mobilanpassad sida  • Relevanta nyckelord •  Förbättrad laddningshastighet  • Lättläst  • Tydligt och kortfattat språk  • Bra navigering  • Bra innehåll.

En annan jättebra guide inom området som bör läsas:

• Innehållsstruktur och SEO

laddningshastihet
guide-seo-process

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.