Hur du skriver en bra SEO-titel

Att skriva en SEO-titel som gör att folk vill besöka din sida kan ju låta som en relativt enkel och självklar del inom sökmarknadsföring.  Men det finns goda skäl att lägga ned en hel del tid och tankearbete på skriva klickvänliga sidtitlar, då detta en av de enskilt viktigaste åtgärderna/aktiviteterna inom on-page SEO. I denna översiktliga guide kan du läsa mer om vad du bör tänka på, och känna till, för att skapa bra SEO-titlar.

Innehållsförteckning

Vad är en SEO-titel?

Den titel som visas i sökresultaten (SERP:en – Search Engine Results Page) för en viss sidas URL, är det som brukar benämnas SEO-titel. Denna titel kallas även titel-tagg och sidtitel. 

I denna guide kommer alla benämningarna att användas. Titeln är alltså den titel du skriver in när du skapar en sida eller ett inlägg.

Enkelt uttryckt är detta det en potentiell sidbesökare ser när de söker på den nyckelordsfras eller sökord relaterat till det ämne som din sida handlar om och som du optimerat din sida för. Titeltaggen hjälper även sökmotorerna att, både indirekt och direkt, ranka din sida utifrån ett antal faktorer. Du kan läsa mer om SEO-titlar och ranking i avsnittet längre ned i denna guide.

Skillnaden på SEO-titel och rubrik

I exemplet i bilden ovan visas hur sidtiteln ser ut för denna sida, medan sidans H1-rubrik är ”Hur du skriver en bra SEO-titel” och visas först på denna sida.

En sidas SEO-titel är inte detsamma som sidans sidrubrik. En sidrubrik (benämns H1) är det första som besökaren ser efter att den klickat sig in på din sida. 

Det vill säga, det är den huvudrubrik som berättar för besökaren vad just din sida (eller inlägget) handlar om. SEO-titeln syns alltså inte på själva webbsidan, men däremot i sökresultatet (det finns dock undantag, läs mer i avsnittet Funkar det inte som tänkt? )

Huvudrubriken bör vara riktad mot besökaren och dess användarupplevelse medan SEO-titeln istället bör fokuseras mer på att skapa klickintresse för din sida. Tänk dock på att alltid skriva med läsaren i åtanke, oavsett om du skriver en SEO-titel eller en rubrik på sidan. Läsbarhet och ett naturligt textflöde är också viktigt! Fler exempel och mer information om sidtitlar hittar du till exempel på HubSpot.

Denna guide handlar i huvudsak om SEO-titlar. Vill du lära dig mer om du ska göra för att SEO-optimera en hemsidas innehållsstruktur? Då rekommenderas en annan förträfflig guide inom detta ämne

Metabeskrivning

I sökresultatet (SERP:en) visas inte SEO-titeln ensamt, utan tillsammans med en metabeskrivning, som återfinns under titeln. Metabeskrivningen är en kortare text som sammanfattar vad sidan handlar om. Den bör komplettera och utveckla titeln samt sälja in sidans innehåll, och måste även vara relevant sett till sidans faktiska innehåll. Just denna guide kommer inte gå in djupare i detta ämne, men vill du läsa mer om detta finns en utomordentligt bra guide om metabeskrivningar.

Vad är syftet med en SEO-titel?

Det korta svaret är: att få dem som ser den att klicka på den. Dock är det en förenkling. Naturligtvis är det ultimata syftet att få besökare till din sida eller till exempel handla från din webshop. Men syftet är vidare än så, det handlar också om att förbättra synligheten och hamna högre upp bland sökresultaten.

Med andra ord är syftet med SEO-titeln dels att förbättra rankingen av ditt sökord (genom att på ett relevant sätt berätta för sökmotorerna vad din sida handlar om), dels att göra så att folk vill besöka just din sida genom att klicka på titeln.

Varför är titeln viktig?

Att lägga tid på att optimera title-taggen är en viktig del av sökmarknadsföring. En viktig anledning är dess synlighet: det är det första mötet med en potentiell besökare! 

De allra flesta besökare kommer att hitta en specifik sida genom att söka på ett nyckelord, dvs. organisk trafik. Det gäller därför att synas, och i bästa fall utmärka sig jämfört med konkurrenterna i SERP:en. Därav kommer en dåligt utformad SEO-titel, som inte leder till att folk klickar på den, påverka en sidas ranking i sökmotorernas resultat. 

I sin tur påverkas även exponeringen och potentialen att klättra högre upp i SERP:en – på grund att färre personer kommer klicka sig vidare bland resultatssidorna längre bak.

Titeln är en viktig rankingfaktor

Sökmotorerna använder alltså din SEO-titel som input för deras ranking bland sökresultaten. Hur väl du lyckas med att skriva en titel som korrelerar med innehållet på din sida och genererar besökare till din sida, påverkar din sidas ranking. Läs mer om titlar och ranking i längre ned i denna guide.

Titeln är viktig för synligheten i SERP:en

Hur sjävklart det än kan låta är det svårt att få besökare att klicka sig in till en hemsida om den inte dyker upp i sökresultatsidan (SERP:en). Och det är just title-taggen som syns där. Sedan gäller det förstås också att den skapar intresse när den väl syns. Men, det är inte enda platsen där title-taggen visas. Utöver att visas i sökresultatet syns titel-taggen/SEO-titeln även i:

⦁ Webbläsarens fönster/ webbläsarfliken

SEO-titeln visas i webbläsarfönstret (högst upp) för de som besöker din sida. Det är därför bra med en tydlig och lättidentifierad titel, inte minst då en användare kan ha flera flikar öppna. Du hjälper på så sätt besökaren att hitta tillbaka till din sida igen, från en annan flik. Det är därför värt att tänka på hur titeln utformas, och om möjligt bör nyckelordet stå först i titeln. Även då sidan sparas som bokmärke är det just sidtiteln som används.

⦁ Sociala medier

Titel-taggen syns vanligtvis då någon delar din sida i sociala medier. Dock kan det skilja sig åt beroende på i vilken tjänst som länken delas.

SEO-titel-flikar

Bilden ovan visar exempel på SEO-titlar i webbläsarfliken.

Titlar och sidranking

SEO-titeln är som nämnts en viktig rankingfaktor. Men på vilket sätt påverkar den rankingen? Jo, baserat på vad du lovar, och hur du skriver din SEO-titel kommer det ha en inverkan på sidan Click-through-rate (CTR).

CTR

Click-through-rate är andelen klick som en sida får relaterat till hur många gånger länken visats i sökresultatet. En sidas CTR är i högsta grad beroende på sidtiteln. Genom den skapar du förväntningar om vad sidan innehåller. Om du lyckas skriva en lockande titel, genererar det fler klick, vilket i sin tur ger högre CTR-värde och det leder till att sidan får bättre ranking.  Ahrefs  hävdar att en välskriven sidtitel har mycket stor påverkan på antalet klick (allt annat lika). Du kan läsa mer om det på deras blogg.

SEO-titel-choose-words-1920-1440

Rubriker, relevans och ranking

Eftersom sidtiteln inte syns på själva sidan, blir istället H1-rubriken av yttersta vikt för att informera besökarna om vad sidan handlar om. Alltså, en bekräftelse på att de hamnat på den sida som handlar om det som länken (SEO-titeln) hänvisade till. Om besökarna är nöjda med resultatet, ökar användarupplevelsen, vilket är en av ytterligare rankingfaktor som bidrar till att förbättra sidan ranking.

Vilka faktorer gör en SEO-titel bra?

Det finns några specifika saker som är bra att koll på när man skriver sin SEO-titel. Här är några av de viktigaste faktorerna:

1. Bredden på titeln ska vara max 60 tecken

Även om Google inte har någon gräns för antal tecken (det handlar snarare om antal pixlar) är det bra om titeln inte är längre än detta. I annat fall kommer Google att klippa av SEO-titeln, vilket kan göra den mer eller mindre obegriplig. För att läsbarheten ska bli så bra som möjligt, och visas på ett visuellt tilltalande sätt även på mobila enheter, håll den så kärnfull som möjligt. Försök dock att utnyttja så mycket av utrymmet som möjligt.

2. Varje specifik sida ska ha en unik SEO-titel 

Att ha duplicerat innehåll på sin webbplats gör att sökmotorn inte vet hur den ska ranka sidan och det leder också till sämre klickfrekvens. Skriv därför en unik titel för varje sida, så de inte konkurrerar med varandra i sökresultatet.

3. Titeln måste vara relevant och beskriva sidans innehåll

Det ämne som din sida handlar om måste återspeglas i SEO-titeln. Om du skriver något orelaterat eller mycket långsökt kommer det påverka rankingen negativt. Titeln ska även stämma överens med det som står i din metabeskrivning.

4. Sökordet ska vara med i SEO-titeln

Det nyckelordsfras eller sökord som sidan är optimerad för ska du skriva i titeln.

5. Sökordet ska stå tidigt i titeln

Det har visat sig att SEO-titlar som har sökordet först får bättre resultat. Många användare scannar snabbt sökresultaten, och ser enbart orden i början av meningar. För att fånga uppmärksamhet bör sökordet helst stå allra först i titeln, men av läsbarhetsskäl är det kanske inte alltid möjligt. Försök då att skriv sökordet så tidigt som möjligt, även med tanke på att titeln kan komma att klippas av om den är för lång. På MOZ hemsida finns en bra sammanställning över viktiga faktorer och också mer information om varför det är bra att placera sökordet först.

6. Inkludera ditt erbjudande

Om du driver en kommersiell sida, till exempel en webbshop bör du inkludera ditt erbjudande i titeln för att sticka ut i konkurrensen.

7. Använd endast ett sökord per SEO-titel

Du bör inte lägga in flera sökord i titeln, då det kan påverka sidans ranking negativt och gör användare osäkra på vad sidan egentligen handlar om. Om du har flera sökord du vill synas på, är det en bättre idé att dela upp innehållet på fler sidor.

8. Överdriv inte

Fyll inte titeln med sökordet, eller varianter på sökordet. Det är är varken användarvänligt eller smart. Dessutom kan det ge ett oseriöst intryck. Kopplat till relevans (punkt 3) är det heller inte fördelaktigt att ”clickbaita” genom att lova leverera information om sådant som sidan inte innehåller. Det vill säga, att sidan inte ger svar på det användaren sökte efter. Mycket kan nu också förklaras med emojis, så kanske kan du fundera ut en sådan som korrelerar med ditt sökord istället för att upprepa ditt sökord. Emojis effekt i sidtitlen är dock lite oklar, läs mer på Search Engine Journal.

9. Skriv för människor

Även om det är algoritmer som bestämmer om och var du visas i sökresultatet, bör du inte glömma bort användarupplevelsen (som ju faktiskt också är en viktig rankingfaktor). Med tipsen ovan i bakhuvudet, utgå från dig själv och skriv SEO-titlar som känns naturliga och som du (eller den tänkta målgruppen) vill klicka på. Det vill säga, du behöver förstå sökintentionen kopplat till det sökord du optimerar sidan för.

10. Tänk på varumärket

För vissa sidor läggs företags-/och varumärkesnamn på automatiskt i titeln (så kallad boiler plate). Det minskar utrymmet för SEO-titeln. Du behöver överväga om det ska vara kvar eller om det tillför värde. Omvänt gäller om det inte läggs till automatiskt.

Funkar det inte som tänkt?

Även om du följer alla tips och riktlinjer är det inte säkert att Google kommer använda din sidtitel. Om relevansen inte är tillräckligt hög, och inte matchar sökordet i tillräckligt hög grad finns risken att den skrivs över av Google.

Under slutet av 2021 började det rapporteras om att detta blivit allt vanligare, och att SEO-titlar ersätts med H1-rubriker i de fall de byts ut. Du kan till exempel läsa mer om detta på webbsidan Search Engine Journal. Tänk därför alltid på att sidtiteln ska vara så relevant sett till innehållet som möjligt.

Hjälpmedel

För att enklare skapa SEO-titlar, finns flera verktyg, att använda sig av. Om du har din webbsida i WordPress är ett av de mest välkända och användbara ett plugin som heter Yoast (finns både som gratis- och betalversion). Med detta verktyg får du hjälp att skriva din sidtitel (med mera) enligt de riktlinjer som finns. På Yoast webbplats finns mycket information om hur deras plugin fungerar och om sidtitlar generellt. 

SEO-titlar: Sammanfattning

SEO-titeln/sidtiteln, är en av de allra viktigaste rankingfaktorerna. Det är därför mycket klokt att verkligen se till att den är väloptimerad sett till det som din sida handlar om. Så se till att ha till att ha ditt sökord i titeln, samt säkerställ att det har hög relevans med din sidas ämne. Och, utöver att följa de rent tekniska kraven –  tänk på användarupplevelsen, konkurrensen  och  sökintentionen bakom ditt sökord, då kommer du långt.  

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.