Optimera din Twitter annonsering

Lär dig hur du skapar framgångsrika Twitter kampanjer! Följ denna guide som tar dej steg för steg till allt du behöver veta för att effektivisera och optimera din Twitter annonsering.

Varför optimera din Twitter annonsering?

Du är troligen redan bekant med att annonsera på Twitter men undrar hur du får kampanjerna så konverteringsoptimerade som möjligt? I denna guide lär du dig mer om hur du når dina mål och vilka förändringar som kan ge dig ytterligare fart på dina annonser.

Vad är Twitter?

Kort bakgrund

“Microbloggen” Twitter lanserades 2006 och har sen dess varit plattformen där världsledare och kändisar samsas med nyheter och aktuella event om att synas med sina 280 tecken långa inlägg.

Vem använder Twitter?

I Sverige är inte Twitter den största kanalen, men med ca 1,35 miljoner användare i Sverige så finns det gott om marknadsandelar och personer att nå på detta forum. https://datareportal.com/reports/digital-2022-sweden

De flesta användarna på Twitter i Sverige är i åldern 16-25 och enligt svenskanaochinternet.se’s rapport från 2020 var då flest män aktiva.

Varför ska jag annonsera på Twitter?

Annonser på Twitter har idag stor potential, då det på svenska marknaden är relativt låg konkurrens om man jämför mot att annonsera på Facebook eller Instagram. Du betalar också bara när något fullföljer ditt annons mål. 

Annonsformat - visa rätt innehåll på rätt plats

Twitter ads tillåter flera olika kreativa format till dina annonser för att skapa inspirerande copy och bilder för rätt tillfälle. Beroende på vilket kampanjmål du sätter för dina annonser tillåts olika innehållsformat att välja på. 

Enligt Twitter är det en fördel att använda så många olika format och variationer som möjligt för en framgångsrik kampanj.

Using 3 or more ad formats increases campaign awareness by 20% and purchase intent by 7%.

Steg för steg - Så här gör du för att optimera din Twitter annonsering

1. Ha en plan!

För att kunna lyckas med din Twitter annonsering så är det viktigt att veta – När har du lyckats?

Sätt upp tydliga mål för din kampanj och din närvaro på Twitter. – Vad vill du att kunden ska göra när den ser din annons? 

För att skapa en bra Twitter-strategi börja med att sätta upp SMART’a mål. En bra strategi vinner också på att man genomför en bra konkurrentanalys. Vad är konkurrenten bra på och vad gör de mindre bra? Var kan vi fylla tom rummet och vad kan vi göra bättre? Hur ser konkurrentens följare ut och vad använder de för hashtags?

2. Välj rätt Kampanjmål - Campaign Objective

Med planen på plats och dina mål klara för dig gäller det att väja rätt målinriktning för annonsen – Campaign Objective. Beroende på vilken målinriktning/kampanj du väljer kommer Twitters algoritmer arbeta för att din annons ska nå bästa resultat.

Kampanjmål: Reach - Räckvidd

 • Varför: Är ditt mål att bygga upp medvetenheten kring ditt varumärke, stärka din branding eller helt enkelt bara låta din annons ses av så många som möjligt ska  du välja detta alternativ.
 • Mål: Här sprider sig din annons antingen enbart med fokus på maximal räckvidd eller mot räckvidd med engagemang där det visas för de som troligen kommer integrera med din annonsen via klick, gilla-markering  eller retweets.
 • Budget: För räckviddskampanjer debiteras du endast per varje 1 000 visningar din annons får.
 • Analys: Målvärden att titta på när du analyserar är totalt antal visningar, målgruppsräckvidd och genomsnittlig frekvens. 
 • Läs mer hos Twitter, Reach campaign

Extra optimerings tips! 

Look a like grupper Rikta din annons – målgrupp – mot Twitter användare som liknar dina befintliga kända profiler, tex de som besökt din webbsida, integrerat tidigare med dina tweets, eller annonser. (Look a like- grupper) 

Ställ in ett frekvenstak! Genom att sätta ett så kallt frekvenstak så kan du sätta ett max antal visningar varje annons ska visas för en och samma person. Sätt detta tak per annonsgrupp vilket hjälper dig maximera räckvidden och få mer spridning  av din annons!

Kampanjmål: Video Views campaign

 • Varför: Få fler video visningar!  I samma anda som annons målet för “Räckvidd” arbetar du med Video Visningarna. Spridning, Spridning, Spridning!
 • Mål: Här sprider sig din annons till de som mest troligen kommer se din annons.
 • Budget: Budgeten för Videovisningar väljer du för att anpassa mot ditt annonsmål. Du betalar endast för räckvidd av nya visningar och det finns fyra olika budinställnignar för att säkerställa att du får de visningar du vill ha. Den metoden som rekommenderas för mest spridning är “15s view bid type” som debiterad per 1 000 visningar.
 • Analys: Målvärden att titta på när du analyserar är totalt antal visningar, målgruppsräckvidd och genomsnittlig frekvens.
 • Läs mer hos Twitter, Video Views campaign

Kampanjmål: Pre-roll Views Campaign

 • Kan tyvärr inte väljas i Sverige ännu.

Kampanjmål: App installs campaign - App installationer

 • Varför: Få fler att ladda ner din app!
 • Mål: Få spridning och visa upp din app! Genom Twitters avancerade målgrupp verktyg optimeras annonserna för de som kommer att ladda ner din app! Utefter dina målgrupp inställningar tar det ca 3-5 dagar efter att kampanjen är live för Twitter att lära sig hur användarna beter sig och kan sedan visa annonsen för de som ger mest konvertering!
 • Budget: Man debiteras för antal klick till appen.
 • Analys: Målvärden att titta på när du analyserar är resultat (appklick eller appinstallationer), kostnad per resultat och resultat frekvens. 
 • Läs mer hos Twitter, App installations
Tips! För att optimera ytterligare annonser mot de som faktiskt har laddat ner din app bör du sätta upp “Mobile Measurement Tracking”. Det görs genom dessa Twitter partners, Läs mer om Mobile Tracking för Twitter här.

Kampanjmål: Website traffic campaign

 • Varför: Driv trafik till din webbsida! Nå din bästa målgrupp och få dina besökare att gå till din site, oavsett om du vill de ska ladda ner din senaste guide eller besöka en speciell sida så är detta Målsättningen för dig! 
 • Mål:  Den här kampanjen/mål inriktningen använder sig av Twitters unika algoritmer som tillsammans med din valda målgrupp kommer att optimeras automatiskt för att hitta den publik som mest sannolikt kommer att vidta åtgärder på din webbplats.
 • Budget: Automatisk budgivning rekommenderas 
 • Analys: Målvärden att titta på när du analyserar är länkklick, kostnad per klick och resultat frekvens.
 • Läs mer hos Twitter, Website traffic

Extra optimerings tips!
För att bättre kunna både optimera din annons mot rätt målgrupp och för att kunna mäta resultatet av din Website kampanj använd rätt Event/Händelse genom din Twitter Website Tag! 

Välj rätt mätvärde utefter målet med din annons – är det en speciell sidvisning, eller är målet att genomföra ett köp?

Kampanjmål: Engagements campaign

 • Varför: Få fler att engagera sig med din tweet eller video!
 • Mål: Vill du öka medvetenheten och interaktionen av dina annonser? Få igång engagemanget på dina annonser och visa annonserna för de som mest sannolikt kommer att gilla dina tweets, svara, retweeta, klicka eller besöka din profil. – OBS! Vill du egentligen bara få mer spridning på din annons – se kampanj målet Reach.
 • Budget: Du blir bara debiterad när någon genomför “ett engagemang” tex, retweetar din annons, svarar, gillar eller liknande. 
 • Analys: Målvärden att titta på när du analyserar är CPE Cost per Engagemang – (Kampanjkostnad delat med antal engagemang), Engagemangsgrad, totala visningar, totala engagemang, totala utgifter och total räckvidd av målgruppen.
 • Läs mer hos Twitter, Engagements campaign
 

Extra optimerings tips!

Alla format är tillåtna, allt från korta textannonser till videoproduktioner – tänk på att alla annonserna oavsett format bör ha kort och koncis text, ca 50-100 tecken rekommenderas. 

Tänk på när du väljer format – Annonser med video får 10 gånger så mycket engagemang än annonser utan. 

Använd en tydlig CTA. För att få din målgrupp att enkelt och tydligt ska veta precis vad de ska göra. Det kan vara att svara på en fråga, gå till en länk eller att svara i en “poll”. 

Kampanjmål: Followers campaign - Få fler följare

 • Varför: Få fler följare till ditt Twitter konto! 
 • Mål: För att få fler följare till ditt konto använd detta kampanjmål. För att nå din önskvärda målgrupp och få mest nytta av Twitters algoritmer – tagga ca 10-20 @namn och intressen som din målgrupp har. Börja med att tagga dina konkurrenter eller liknande konton som ditt för att dra nytta av hur liknande målgrupper beter sig på Twitter. 
 •  Budget: Du debiteras bara för dina nya följare. 
 • Analys: Målvärden att titta på när du analyserar är CPF (kostnad per följare), totala exponeringar, följningsfrekvens, total målgruppsräckvidd 
 • Läs mer hos Twitter, Followers campaign

Extra optimerings tips!

Skriv med “Följ oss!”  i din text, även om det ingår en CTA knapp. 

Svara kort på Varför man ska följa dig.

Använd en tydlig CTA- Tänk på att inte blanda in fler CTA och uppmaningar i din text, då mottagaren lätt blir förvirrad och kommer inte slutföra målet som du har satt upp för annonsen. Tex länka inte till din hemsida när du vill att de ska följa dig på Twitter. 

Annonsformat Fler följare
Annonsformat för att få fler följare

Använd Textannons! Då detta kampanjmål – Få fler följare – omvandlar din annons till en ”banner” under kategorin – ”Who to follow – Fler att följa”

På denna placering kommer inte bilder eller filmer att synas på din annons. Optimera din text till kort och tydlig. 

Kampanjmål: App re-engagements campaign - åter marknadsför till dina App-kunder

 • Varför: Nå dina användare eller åter engagera dina inaktiva appanvändare! Genom att han installerat Mobile Measurement Tracking för Twitter på din app kan du styra riktad marknadsföring mot dina Twitter följare. 
 • Mål: Marknadsför din app, visa nya erbjudanden, uppdaterat ditt innehåll eller vill åter engagera din kunder och skicka dem direkt till din app! 

  Genom Twitters avancerade målgrupp verktyg optimeras annonserna för de som kommer att ladda ner din app! Utefter dina målgrupp inställningar tar det ca 3-5 dagar efter att kampanjen är live för Twitter att lära sig hur användarna beter sig och kan sedan visa annonsen för de som ger mest konvertering!Du kan via Mobile Measurement Tracking verktyget skapa egna grupper och segmentera utefter deras app aktivitet. 

 • Budget: Man debiteras för antal klick till appen.
 • Analys: Målvärden att titta på när du analyserar är klick till appen, kostnad per klick och resultat frekvens. 
 • Läs mer hos Twitter, Återmarknadsföring App

3. Välj rätt målgrupp

Har du kört dina Twitter annonser ett tag och är redo att ta detta nästa steg så har du redan gjort ett bra grundjobb till att optimera dina annonser – du har samlat på dig data om dina följare och de som har integrerat med dina annonser!

Look-a-like 
Skapa en Look a like målgrupp – dvs en målgrupp som liknar din bästa målgrupp! Genom all din tidigare insamlade data så kan Twitter hitta likande kunder utefter dina befintliga kunder/följare. Look-a-like grupper som kommer att bete sig automatiskt som din bästa konverterande målgrupp utefter ditt kampanjmål, eller bästa sökord. 
Events Manager
Genom att installera Twitters “Events Manager” kan du också skapa en Look-a-like grupp från dina bästa webbplatsbesökare eller app användare och då låta Twitter hitta liknande användare som de du redan har.  Pixeln gör det också möjligt att skapa egna segment/ målgrupper utefter händelser/custom events på din app eller hemsida. Kanske vill du återmarknadsföra till alla kunder som besökt din hemsida men ej handlat, eller har genomför ett specifik händelse i din app. 
Ad Groups 
Skapa flera Ad Groups. För att lättare kunna analysera och optimera dina annonser rekommenderar vi att man skapar flera olika Ad Groups om man vill testa olika inriktningar efter sökord, intresse, följare, beteende eller liknande. En målgrupp med en inriktning blir en mindre målgrupp där mottagaren lättare kan ta del av ditt annons budskap, än i en målgrupp med för bred inställning. Dock är det en fin linje, med en för liten målgrupp kan annonsen få svårare att få spridning. Tänk på att titta på  “Audience inställningar” när du skapar din kampan för att se till att din målgrupp håller sig fokuserad.
Ta hänsyn till kundresan 

Var är Twitteranvändaren i kundresan? För att möta kunderna på deras nivå och att inte skrika ut fel CTA och budskap – är det viktigt att veta vilken nivå vi ska lägga vårt innehåll. Vart i kundresan möter vi kunden för att nå vårt önskade kampanjmål? Vad vill vi kunden ska göra när den ser annonsen? Och vilka steg har kunden behövt gå igenom för att se denna annonsen? Har vi en relation till kunden eller behöver vi presentera oss från början?

4. Stick ut med ditt innehåll!

 • Kort och konkret copy!
 • En tydlig CTA (Call to action) 

  Svara på frågan – Varför eller skapa en tydlig ”Fear of missing out” känsla. 
  En bra copy låter användaren enkelt förstå vad den ska göra när den ser din annons. Så blanda inte in flera CTA eller uppmaningar. Håller det kort och enkelt – så som en tweet ska vara. 

 • Fantastiska Bilder, GIF eller video förstärker ditt budskap. 
  • Bild: Håll budskapet av annonsen i centrum, säljer du en produkt syns den tydligt? Eller är den ett inlägg som handlar mer om branding? Är det tydligt att förstå vad du vill uppnå med din annons utan att läsa texten? 
  • Video: En optimerad video bör vara under 15 sekunder och tänk på att fånga tittaren redan första 3 sekunderna. Har du med ljud i din video – glöm då inte att ha med text eller liknande så de utan ljud också tar del av budskapet. Enligt Twitter bör en människa vara med i bild under de första sekundrarna för ökad annonsresultat. 
  • Tips! Checklista för bra video annonsering

Enligt Twitter är det en fördel att använda så många olika format variationer som möjligt för en framgångsrik kampanj.  I din mix av annonsformat bör video alltid vara med, då det är den störst växande mediet på Twitter. 

5. KPI, mätning, bud och utvärdering

Avsätt en dag i veckan där du går igenom dina annonser. Har de uppfyllt dina KPIer och mätpunkterna du satte på punkt 1? Hur ser buden ut?

Budgivning:
Twitter tipsar om att nya annonser bör starta med inställningen “automatisk budgivning” för att säkerställa att ditt bud är konkurrenskraftigt nog. – Efter en vecka eller två är det dags att se över detta och höj budet för kampanjer som presterar bra, och kanske dags att se över, (punkt 6) annonser som går mindre bra.

6. Testa Testa Testa!

Det viktigaste för att effektivisera och optimera din Twitter annonsering är att avsätta tid till testning, utvärdering och förändring! 

Tänk på att vänta ett par dagar efter genomförda ändringar för så att Twitter hinner med att bearbeta de nya förändringarna. 

Sammanfattning - dina bästa tips till att effektivisera och optimera din Twitter annonsering​

 • Twitter annonser som inte presenterar enligt dina mål – Pausa, avsluta eller skapa nya alternativ!
 • Se över buden och ändra bud för annonser där det behövs.
 • Se till att hålla ditt innehåll är aktuellt, skapa nya versioner med nytt innehåll för att hålla välpresterande annonsformat igång.
 • A/B Testa olika Annonsformat – är video, stillbild eller text bäst för denna kampanjen?
 • A/B Testa olika Texter och Copy. Finns det ngn CTA som fungerar bättre?
 • Kan du justera målgruppen?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.