Google Ads optimering

Google Ads
optimering

Guide skriven av Martin Ågren

Sidan uppdaterades: 2022-06-02

Innehållsförteckning

Rekommendationer för Google Ads optimering
Här finns dina anpassade rekommendationer i Google Ads

Ska man optimera utifrån rekommendationer i Google Ads?

Idén med denna guide är att ge dig tips inför din Google Ads optimering, baserat på vad Google själva säger. Det är ju trots allt Google´s annonseringstjänst vi använder när vi annonserar. Ibland behöver det inte vara svårare än att låta sig inspireras av Google´s egna rekommendationer inuti annonseringsplattformen. Men är det alltid en bra strategi att följa Google´s rekommendationer?…

Fördelar och nackdelar med Google´s rekommendationer

En fördel med dessa rekommendationer är förstås att dessa tips kommer direkt från en (relativt) trovärdig källa (nämligen Google). Men ytterligare en fördel är att rekommendationerna mer eller mindre är anpassade till annonsörens aktuella kampanj och annonsering. Därmed inte sagt att man bör acceptera Google´s alla rekommendationer helt okritiskt.

Vi måste komma ihåg att Google vill tjäna så mycket pengar som möjligt på annonsering, och att det inte alltid är självklart att Google´s drivkrafter sammanfaller helt och hållet med annonsörens behov och mål. Flera av oss som använder Google Ads har nog upplevt att Google kan skjuta från höften ibland (med sina rekommendationer) och att de inte alltid träffar sitt mål med maximal precision, trots att rekommendationerna är ”anpassade” till annonsören. 

Följ Google´s rekommendationer... ibland!

En rimlig strategi skulle kunna vara att regelbundet kolla Google´s rekommendationer inuti Google Ads, men att givetvis endast välja att följa de tips som annonsören bedömer ligger i linje med sina mål och behov. Att slentrianmässigt följa alla rekommendationer som visas inuti Google Ads skulle kunna bli onödigt dyrt och inte nödvändigtvis leda till maximal konverteringsgrad (exempelvis försäljning). Men att helt strunta i att titta på rekommendationerna inuti Google Ads är inte heller logiskt.

 

Jag tror att lagom är bäst i detta fall. Alltså: håll kollrekommendationerna inuti Google Ads genom att gå in på rekommendationsfliken med jämna mellanrum och följ upp de tips  som känns konstruktiva!

Hur hittar man instruktionsfilmer via rekommendationsfliken?

Inuti hjälpavsnitten i ditt Google Ads-konto kan du ibland hitta inbäddade YouTube-videos som kan ge dig nya, värdefulla tips på hur du kan optimera din Google Ads annonsering.

 

Exempel från min egen Google Ads-kampanj

Jag ska ge ett konkret exempel på hur jag själv hittade en intressant och relevant instruktionsfilm, genom att besöka rekommendationsavsnittet inuti Google Ads. För tillfället har jag, i egenskap av musikföretagare, en aktiv Ads-kampanj. Jag bestämde mig för att optimera mina annonser, och började därför titta igenom avsnittet rekommendationer inuti Google Ads.

Ett av de tips som verkade intressant, gällde optimering av rubriker och beskrivningstexter. Så jag klickade på länken visa rekommendation (som visades i anslutning till rekommendationen inuti Google Ads) och klickade sedan på länken läs mer för att undersöka ämnet ytterligare. I textavsnittet som då visades fanns en inbäddad YouTube-tutorial angående det aktuella ämnet.

Genom att se filmen fick jag flera nya idéer angående optimering av Google-annonser. Jag berättar det här för att inspirera dig att klicka dig fram på liknande sätt inuti ditt egna Google Ads-konto, för att hitta ny information angående hur du kan optimera din Google Ads kampanj.

Bild som länkar till film om att optimera Google Ads
Här finns filmen i sin helhet om du vill se den

Analys av film: Hur skapar man bra rubriker och beskrivningar i Google Ads?

Filmen som analyseras/sammanfattas här heter Google Ads Tutorials: Responsive search ads best practices och finns på YouTube-kanalen Google Ads. Videon fokuserar på optimering av responsiva sökannonser i Google Ads. I filmen ger Google konkreta råd kring hur du kan optimera dina rubriker och beskrivningar inuti annonseringsplattformen, för att nå bästa möjliga resultat med din annonsering. Här nedanför följer en presentation av tipsen, samt exemplifierande skärmdumpar från filmen.

Bra rubrik med USP
Bra rubrik med USP

Hur du skapar bra rubriker

  • Unika rubriker: Skapa distinkta (unika) rubriker! Använd inte samma eller liknande ordval i rubrikerna!
  • Sökord: Minst 2 st av rubrikerna ska innehålla dina sökord.
  • Ej sökord: Se till att ha minst 3 stycken ytterligare rubriker som inte innehåller dina sökord!
  • USP: Framhäv produktens/tjänstens USP! USP är en förkortning för unique selling point. Framhäv exempelvis unika fördelar, ett problem som du kan lösa åt kunden, information beträffande frakt eller returmöjligheter!
Antal tecken i rubriker
Variera antalet tecken i dina rubriker!

Antal tecken i rubriker

Det är bra att skriva rubriker som har olika längd (det vill säga olika antal tecken). Du ska inte sträva efter att ”fylla ut” rubrikutrymmet med så många tecken som möjligt! Istället är det bra att ha rubriker med olika längd. Google´s modell för maskininlärning kommer att testa att använda både korta och långa rubriker när du annonserar via Google Ads. Max antal tecken per rubrik är 30 tecken.

Beskrivningstexter

Skapa minst 2 stycken distinkta (unika) beskrivningstexter! Tänk på att Google´s responsiva sökannonser kan visa upp till 2 beskrivningar samtidigt!

Att nåla fast rubriker
Du kan nåla fast flera rubriker på samma position

Att nåla fast text

Default-inställningen är att dina rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst. Men du kan styra över var enskilda rubriker eller beskrivningar visas i din annons. För att styra var informationen visas i annonsen kan du nåla fast rubriker och beskrivningar vid specifika positioner (exempelvis vid plats/position nummer 1, 2, 3 och så vidare).

 Om du exempelvis har villkor eller ett erbjudande som som du alltid vill visa när du annonserar, så kan du uppnå detta genom att nåla fast rubriken. När du skapar eller redigerar din responsiva sökannons, så kan du klicka på nålikonen. Klicka sedan på den position som du vill att den aktuella rubriken eller beskrivningen ska nålas fast vid!

Om du pinnar fast flera rubriker eller beskrivningar till en och samma position, så kommer alltid någon av dessa texter att visas på den aktuella positionen.

Att nåla fast text reducerar det totala antalet kombinationsmöjligheter av rubriker och beskrivningar som kan matchas till googlingar/sökningar. Av den anledningen avråder Google de flesta annonsörer från att använda metoden att nåla fast rubriker eller beskrivningar.

Om du ändå behöver nåla fast text: försök att nåla fast 2 till 3 stycken rubriker eller beskrivningar till den aktuella positionen! På så vis kan Google välja vilken av de fastnålade texterna som ska visas på en viss rad, genom att variera vilken text som visas på ett visst radnummer.

Google Ads Hjälpcenter
Google Ads Hjälpcenter finns som resurs vid behov

Övriga tips som ges i videon

Tips på vidare läsning

Om du gillande denna guide, så kan jag rekommendera en annan webbsida på denna webbplats som går igenom ett närliggande ämne. Den guiden handlar om Display Ads bildannonsering.

Lycka till med din Google Ads optimering!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.