8-simple-google-ads-tips-that-will-make-you-more-money-5ee1f8ed4db2e-1280x720

Annonsera med displayannonsering i Google Ads
– En nybörjarguide

Denna guide ger dig nyttig information som just har börjat med displayannonsering i Google Ads, vare sig du är professionell eller student. 

Intro – Vad är Google Display Ads?​

Varför annonsera på Google?

I en allt mer digitaliserad värld har det blivit viktigare än någonsin att synas på nätet. Det är en av det effektivaste sättet att nå ut med annonsering på Internet. Du kan visa dina displayannonser, och andra typer av Google-annonser, till den målgrupp vid en specifik plats och tid. De som inte tillhör din målgrupp kan du filtrera bort. Du når ut till kunder oberoende vilken enhet denne har, mobiltelefon, surfplatta eller laptop/dator. Läs mer på Google Ads hemsida

Vad är Google Display Network?

Google Display Network (GDN) är ett nätverk bestående av miljontals webbsidor där annonsörer kan annonsera med displayannonsering i Google Ads. Annonser på Google Display Network visas när du exempelvis besöker din Gmail eller ser en video på Youtube. Var annonserna visas kan delas upp i två kategorier:

1. Googles sökwebbplatser

På Google Sök visas annonser under eller över sökresultaten. Displayannonsering i Google Ads visas bredvid, ovanför eller under sökresultaten på Google Play, Shopping-fliken, Google-bilder och på Google Maps där appen är inkluderad.

2. Googles sökpartners

Hos sökpartners visas annonser bredvid sökresultatet. För textannonser så omfattas hundratals webbplatser som inte tillhör Google men även Google Video och andra Google-webbsidor.

Vad är fördelarna med displayannonsering i Google Ads?

Med displayannonsering i Google Ads går det som sagt att nå miljontals webbplatser, appar och egendomar (som Youtube och Gmail) via GDN där människor surfar. Fördelarna med detta är:

Stor räckvidd

Det går att nå många människor på flera platser. Du har Googles nätverk till förfogande där du kan nå över 35 miljoner webbplatser, appar och egendomar. Räckvidden blir då större än att bara använda Google Sök.

Kampanjskapande utifrån dina mål

Gör kampanjer som är drivande för försäljning, fler nya kunder och ökad trafik för dina produkter och tjänster. Eller om ditt mål är varumärkeskännedom för ditt företag, produkt eller tjänst.

Enkelheten

För att nå existerande eller nya målgrupper använder displaykampanjerna maskininlärningslösningar för format, budgivning och inriktning. Detta hjälper dig på ett enkelt sätt till det bästa kampanjresultatet.

• Optimerad inriktning

Nå dina konverteringsmål genom de målgruppssegment som ger bäst resultat att hitta dina kunder.

• Smart bidding

Optimera konvertering i varje auktion genom budgivning som använder sig av maskininlärning.

Vad är nackdelarna med displayannonsering i Google Ads?

Ser ut som reklam

Till skillnad från annan digital marknadsföring som organiska sociala medie-inlägg och SEO ser displayannonsering i Google Ads ut som just reklam. Reklamtröttheten kan göra att användaren ser förbi annonsen.

Ad-blockers

Cirka 30 % av annonser blockeras av internetanvändare enligt en undersökning 2021, man vet inte exakt hur många som använder Ad-blockers men det är ändå bra att ha med detta i beräkningen vid en kampanj.

Du måste investera i det visuella

Annonserna måste anpassas till formaten som nätverket använder och texter måste vara genomarbetade. Till detta krävs kunnande i bildredigering/grafisk formgivning och copywriting.

Vad ska du tänka på innan du sätter upp en displaykampanj i Google Ads?

Vad är ditt mål?

Dina displaykampanjer blir mycket mer effektiva om du har ett tydligt formulerat mål klart från början. Är målet att generera antal klick eller varumärkesbyggande genom engagemang?

Budget och bud

Budgeten påverkar hur ofta annonserna visas och budgivningen hur budgeten förbrukas samt hur framträdande de blir. Det finns automatiska budstrategier (såsom Förbättrad CPC, Maximera klick och Smart Bidding) och manuella kostnad-per-klick budgivningar.

Målgrupp

Genom Googles maskininlärning kan nya målgrupper hittas utifrån din manuellt valda målgrupp för bättre resultat, läs mer om detta i vad som kallas för optimerad inriktning. Det går också ställa in hur och var dina annonser visas genom plats- eller språkinriktning, begränsning av frekvens och innehållsuteslutningar.

Skapa responsiva displayannonser

Genom responsiva displayannonser kan du använda dina befintliga tillgångar (bilder, texter, logotyper, videos etc) som du laddar upp så att Google kan generera annonser automatiskt på webbplatser, appar, Gmail och Youtube. Läs mer om responsiva displayannonser här.

Resultathantering

Det finns flera verktyg för att kunna se dina resultat i Google Ads:

 • Rapporter visar konverteringar
 • Google Analytics för mer djuplodande information
 • Resultatplaneraren som visar resultat efter en vecka och tar hänsyn till historiska kampanjer för att ge rekommendationer till framtida. Det finns en mängd funktioner här som exempelvis budget- och budstrategier, prognoser mm.

För mer information hur du skapar en displaykampanj läs här.

Vilka funktioner finns det för att göra en lyckad displaykampanj?

Navigeringsmeny

Denna meny har en översikt över din kampanj och du kan enkelt navigera mellan de olika stegen. Här kan du bland annat se annonsmaterial, budget och budgivning och menyn visar varningar på dessa med hänsyn till dina inställningar.

Hälsokontroller för kampanjer

Du får vägledning av hälsokontroller som varnar om problem som påverkar resultat eller hinder för att publicera annonser.

Prognoser av kampanjer

I den högra panelen visas kampanjprognoser som visar uppskattningar av resultat utifrån annonsmaterial, budget och budgivning etc.

Granskning av kampanjer

På sidan Granska kan du granska dina inställningar och se uppkomna problem som ska åtgärdas innan kampanjen skickas in.

Utkast av kampanjer

Preliminära kampanjer kan sparas som utkast och sedan aktiveras när problem är åtgärdade i kampanjinställningarna.

Annonsformat

Vilka format kan man annonsera med?

Vilket typ av kampanj du planerar och viket mål du har göra bestämmer annonsformatet. Annonserna kan visas på olika enheter som mobiltelefoner, TV-apparater och datorer. En videoannons kan på ett lättare sätt berätta en historia medan en textannons är enkel och prisvärd, varje annons har sin egen fördel. Nedan kan du kortfattat se vilka annonstyper som finns.

 • Text
 • Responsiv
 • Bild
 • Annonser om appkampanj
 • Video
 • Shoppingannonser
 • Video
 • Shoppingannonser med produkt
 • Samtalsannonser

För med information om dessa format kan du läsa om här

Vilka pixelmått rekommenderas?

Bildannonser

Bildannonser är statiska annonser som inte anpassas till hemsidornas annonsplatser.

Responsiva annonser

Responsiva annonser som tidigare ha nämnts är de vanligast förekommande displayannonserna. De anpassas gällande utseende, format och storlek till annonsutrymmena som är tillgängliga. Du laddar upp logotyper, texter, bilder som sedan blir en annons och dessa visas sedan på ett optimerat sätt för bästa resultat. Läs mer här hur du skapar responsiva annonser

▪ Format responsiva annonser för dator och laptop
▪ Format responsiva annonser för mobila enheter

Vilka parametrar kan du optimera?

Nedan finns några tips på hur du kan optimera dina resultat i Google Display Network (GDN).

Kampanjer med tema

Dina kampanjer ska ha annonsgrupper som är en samling av annonser. Vidare ska dessa annonsgrupper matcha dina inriktningsmetoder (ex. hanterade placeringar eller sökord). Annonser och annonsgruppens placeringar kan behandla samma ämne, liksom att ha samma tema på annonserna och sökorden i annonsgruppen.

Skapa annonser som är övertygande

För att dina annonser ska vara så effektiva som möjligt gäller det att utforma annonser som är övertygande. Vad som är viktigt att tänka på är ex.

 • Veta vilka sidor som din målgrupp besöker och vad du vill att denna ska göra?
 • Har du något specialerbjudande?
 • Har du A/B-testat dina annonser så du veta vilka som är effektivast?

Ha en effektiv inriktning

För att nå dina målgrupper på det mest effektiva sättet bör du använda ämnen och placeringar, förfina sökord, använda remarketing för de som besökt din hemsida och utesluta webbplatser.

Justera allokering av bud

Du använder standardbudet för din annonsgrupp, enskilda bud för inriktningsmetoder (placeringsbud eller sökordsbud) eller justerade bud för specifika inriktningsmetoder. Dina framgångsrika annonser kan du ha en automatisk budjustering på eller helt enkelt se till att de visas oftare.

Du mäter det totala resultatet i annonsgrupperna i CPA (konverteringsspårning) och inte i CTR (klickfrekvens).

Följ upp resultat

 • Övervaka vilka webbplatser som visar dina annonser. Detta för att ta bort de som inte ger några visningar.
 • Ha en hög kvalitet på annonskampanjen för bästa synlighet. Om dina annonser inte visas så ofta i Google Display Network bör du se igenom dina annonser kvalitet och se till att de är mer relavanta och har en bättre inriktning.
 • Använd Google konverteringsspårning. För att få fler besökare kan du behöva granska det totala värdet och konverteringar för att se om du behöver ändra i annonsgrupper eller bud samt öka din budget.

Sammanfattning och tips

Displayannonsering i Google Ads har som sagt många fördelar och är ett utmärkt komplement till sökordsannonsering i Google Ads, vilket du kan läsa mer om här.

Du har en stor räckvidd med dina annonser och du kan använda maskininlärning samt automatiserade funktioner för att underlätta att nå ut till dina målgrupper. Men samtidigt ställer det krav på dig i det visuella och textförfattande vad gäller annonsernas utformning för att få till bra annonser. Du måste också lägga ned en del tid på målsättning, kategorisering av annonser gällande tema, inriktning på målgrupper, budstrategier och vara noggrann med uppföljning samt resultathanteringen.

För mer information displayannonser se dessa länkar nedan:

 

Google Display Ads Intro – Youtube Video

 

Hubspots guide om Google Display Ads

 

Hur du lyckas med displayannonsering – Viseo

 

Så arbetar du med remarketing i Google Ads – Topvisible

 

Metodtips för annonsmaterial

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.