Rätt ord för Sök – Optimering

Rätt Ord för Sök Optimering

Rätt Ord för Sök Optimering på Google tips för nybörjare

GA4

Rätt ord för sök optimering på Google är en enkel guide som ger dig som nybörjare vägledning till att nå toppen på Googles sökmotorer. Genom att skapa de rätta sökorden ökar  trafik till din sajt på Google. Genom dina ordval och typ av formuleringar styr Google,  som är den dominerande sökmotorn,  dina besökare till just din sajt.

Hur skapas rätta ord för sökordsoptimering? Kort inledning. 

Googles sökmotor hämtar sökresultat på ett automatiserat och metodiskt sätt på webben. Sökmotorn går igenom vad webbsidor handlar om och indexerar dem genom titlar, rubriker och fält. Den vinnande sidan är den som skapat de rätta mest träffsäkra orden, formuleringarna och bästa sidinnehållet.

Det är på språkhanteringen du bör lägga  energi och utforma en vinnande strategi, genom att hitta de rätta orden och formuleringar som leder dig till fantastiska SEO – mål.

Kom ihåg att det alltid är besökarens agerande  som är ditt främsta mål – och inte Googles sökmotor, och tänk också på att din besökare kan vara en bot.

Eftersom även valet av långa eller korta sökord påverkar hur du syns gentemot din målgrupp så är det bra att förstå hur korta och långa sökords fraser påverkar sökningen.  Mer om detta finns på länken nedan:

Få orden rätt genom Long tail eller Short tail för bästa SEO, sök-optimering, på Go

Sök-optimering genom att hitta rätt sök-ord för din målgrupp på Google – Det första och viktigaste är att hitta och definiera din målgrupp.
  • Vem vill du integrera med? 
  • Vilken tonalitet ska du använda i din kommunikation? 
  • Vad är relevant och viktigt för målgruppen? 

Inledning

Varför sök-optimering?

Målgruppen leder dig till rätt ordval

Besökarens aspekt

Long tail eller Short tail?

Rubriksättning en viktig faktor inom SEO 

Hitta sökord

Brödtext 

Meta description 

Ankarlänkar och språk 

Tips på användbara länka

Lyft nytta framför egenskaper på dina annonsbilder på Facebook.

För att hitta rätt ord för sökoptimering på Google behöver du fundera på några frågor. Vem är din besökare? Vad vill besökaren ha ut av sitt besök på din sida?  Vad kan du leverera? Hur berättar du det?

Målgruppen leder dig till val av rätt ord för sök-optimering på Google
 

För att hitta rätt ord för sök-optimering på Google är det  många olika aspekter att ta hänsyn till när du vill optimera språket för hög sökbarhet för olika kanaler.

Till att börja med fundera på vilka ord och fraser din besökare förmodligen skulle kunna använda i sin sökning för att hitta till din sida? Kort sagt vilken ”Search query” i sökfältet skulle  din besökare välja?

Det är också värdefullt att sätta ord på just företagets unika ”selling points”, det vill säga vad som är unikt just för er.

Med din sidas syften som utgångspunkt finns det flera aspekter att tänka på; vad vill du att sidan ska ge besökaren? Vad har din verksamhet och din webbsida för syften och vad är unikt för er? Är det en enda sak eller en kombination av innehåll i verksamhetens utbud? Utifrån det vad vill ni att besökaren ska göra på er sida?

Besökarens aspekt om att hitta rätt ord för sök-optimering på Google

Besökarens intresse för att besöka din webbsida kan  delas in i fyra typer utifrån målsättningen med besöket:

  • Informational = man söker information om något. 
  • Commercial investigational =  man vill undersöka och jämföra saker.
  • Navigational = man gå vidare till en annan sajt.
  • Transactional =  man genomför ett köp, eller en bokning.
Hur och var vill ditt företag vill synas styrs också av dina målgrupper. Olika kanaler vänder sig till olika målgrupper, och olika målgrupper tilltalas dessutom av olika kanaler. Här behöver du ha en god bild av hur målgrupperna ser ut i de olika kanalerna, samt hur språk och tonalitet skiljer sig åt i de olika kanalerna.
 
Ytterligare en viktig aspekt att reflektera över är om besökaren är första gångs besökare, har ett nytt intresse för ämnet, eller om det är en besökare som vill fördjupa sig i ämnet och redan känner till mycket om innehållet. Om det är mer kunniga besökare bör sökorden också innefatta det som ger djupare och bredare aspekt på innehållet
Griffeltavla med texten: How, Who, When, Where, What och Why

 Long tail vs Short tail, det vill säga , ska du synas på ett ord eller flera ord tillsammans? Vad blir det mest rätta valet för er, ett ord eller en fras med flera ord? Även här är det av betydelse att du förstår din målgrupp. 

När du använder Long tail leder du besökaren mer direkt mot din sait, däremot är det en mindre andel än om sökordet vore kort och enkelt, dessa träffar en vidare målgrupp men som inte är specificerad vad den söker. 

Vill du veta mer? Läs mer om att hitta de rätta sökorden: https://backlinko.com/hub/seo/long-tail-keywords

Rubriksättning med rätt sökord på Google är en viktig faktor inom SEO 

Rubriksättningen är en viktig faktor för att uppnå hög sökrankning på Google.  Regeln rätt ord för sökoptimering gäller även för rubriker, det är alltså viktigt att både huvudrubrik och brödtext innehåller nyckelord ”keywords” om företagets budskap, för att bredda sökbarheten. Enligt Googles 200 ranking-faktorer (nr 11, hänvisning till Moz), tenderar rubriker som börjar med nyckelord rankas högre än rubriker där nyckelordet placerats i slutet av rubriken. Själva rubrikstrukturen syfte är att förklara all underliggande information.

Länk till sökverktyget Google Keyword-planner: 

https://ads.google.com/intl/en_nz/home/tools/keyword-planner

Använd rubriker för att få din sin att synas på google

Hitta rätt sökord på Google

 

Förutom att sökorden behöver ha någon typ av korrelation till din besökare och vad den söker är det viktigt att i ord formulera vad som gör företaget unikt. I er ”value proposition” har ni formuleringarna som ligger till grund för de rätta sökorden. Fundera över era unika ”sellingpoints” / ”value propositions”. Hur är dessa formulerade?

Genom att analysera konkurrenterna, kan ni få bra vägledning till hur och genom vad som ni kan bli bättre. Hur skulle ni formulera det i ord? I de formuleringarna hittar ni ytterligare sökord som vägleder era besökare till just er sajt.

Sök ord optimering och internationella företag

Något som komplicerar företagets sök-ords strategier är om man har internationell verksamhet och saiter på flera språk. Bra att tänka på är fundera över hur skiljer sig sökorden mellan länderna, blir översättning en bra utväg eller behövs det ett helt nytt koncept? 

En bra podd att lyssna på om flerspråkiga sidor är : Hillman Podden . 

Ett enkelt och bra verktyget när man jobbar med sökordsoptimering är    Google Keyword Planne

 

gör-bra-grejer

Skapa "content" med rätt ord för sök ord optimering på Google

 

 Kort sagt …

I syfte att hitta formuleringar som ger många sökträffar på Google  använd gärna övergångsord som Google uppfattar, till det finns det utmärkta verktyg som tex. Googles transistion words.

För att sammanfatta, tänk på att optimera innehållet utifrån målgrupp och kanal och gör en analys av hur målgrupperna ser ut i de olika kanalerna samt hur språket skiljer sig i de olika kanalerna. Dessutom är språk så mycket mer än bara text, i mångt och mycket består dagens språk av både text och bild samt rörliga bilder! Det ger också oändliga möjligheter för besökaren att söka och hitta det de söker. 

Utvärdera din instagram annons
internlänkning

Tips på användbara länkar för sökordsoptimering på Google 

Länkar till sökverktyget Google Keyword-planner

https://ads.google.com/intl/en_nz/home/tools/keyword-planner/
https://backlinko.com/google-seo-guide   
https://backlinko.com/hub/seo/long-tail-keywords

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.