Bildannonser på LinkedIn - En B2C-guide!

Bildannonser på LinkedIn

När man tänker på B2C-marknadsföring är nog inte LinkedIn som dyker upp i ens sinne. Tankarna seglar snarare iväg till plattformar så som Facebook, Instagram eller TikTok. Faktum är dock att bildannonser på LinkedIn är ett väldigt underskattat marknadsföringsverktyg för B2C-företag!

Fortsätt läsa vår kompletta guide om bildannonser på LinkedIn och lär er hur ert B2C-företag kan nå era potentiella kunder bättre än era konkurrenter!

Introduktion till bildannonser på LinkedIn

Att använda bildannonser på LinkedIn är ett utmärkt sätt att fånga människors uppmärksamhet och marknadsföra din produkt eller tjänst på LinkedIn. Bildannonser syns i LinkedIn-användarnas vanliga flöden och ser ut som vanliga LinkedIn statusuppdateringar (posts).

Däremot är det en liten skillnad, som vid snabb anblick kan missas. Det finns nämligen en markering med ordet ”Promoted” (Marknadsfört) som då visar läsaren att just denna ”post” är i själva verket en annons. De här annonserna består allt som oftast av en text, med en rubriksatt länk och en bild.

Här nedan ser ni ett exempel på Tele2 som marknadsför nya iPhone 14 Pro. Pilen visar var ni kan hitta ordet ”Promoted” som visar att detta är en annons.

About the company

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ’Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop

About the company

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ’Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.