Videoannonsering
på linkedin för b2c

Vad är LinkedIn?

LinkedIn som grundades redan 2002 och är världens största professionella nätverk på internet och används för att ur ett professionellt perspektiv nätverka med personer inom samma eller andra branscher. På LinkedIn kan du även hitta nya jobb och hålla dig bransch-uppdaterad. LinkedIn är välanvänt av rekryterare som söker efter en specifik kompetens inom en viss bransch. LinkedIn finns även som app, för både iOs och Android.  I snitt spenderas 17 minuter på plattformen varje dag och det söks via plattformen över 40 miljoner jobb varje månad. 

Om LinkedIn-profilen

Många anser att det idag är en nödvändighet att ha en LinkedIn-profil om man är ute efter att byta jobb. På profilen kan man fylla i sina anställningar, utbildningar och man kan även be personer i sitt nätverk att skriva en rekommendation om dig.

LinkedIn logotyp 2022

Vem finns på LinkedIn?

Det sägs att det finns över 260 miljoner användare varje månad på LinkedIn och totalt 760 miljoner användare i 200 länder. I Sverige har nästan alla tillgång till internet och två av tre tjänstemän (65%) har använt LinkedIn det senaste året. Majoriteten av användarna på LinkedIn är högutbildade tjänstemän, boende i höginkomsthushåll och arbetande inom privat sektor. För de som inte är tjänstemän så är användandet betydligt lägre (22%). Båda användargrupperna har ökat användandet av LinkedIn under pandemin, men tjänstemännens utvecklingskurva är högre. Användandet hos arbetssökande har, under perioden, minskat något.

LinkedIns utveckling under pandemin

Under pandemin är LinkedIn är ett av de tre sociala kanalerna som växt mest bland internetanvändare över 16 år, de andra två är Instagram och TikTok. På många av de sociala kanalerna är det kvinnor som representerar majoriteten av användandet, men på LinkedIn är det fler män än kvinnor som använder tjänsten. Majoriteten 38% av de som använder LinkedIn är mellan 25-34 år gamla (35-54 år 30%).

videoannonsering på linkedin, vem passar det?

Videoannonseirng på LinkedIn passar dig som vill driva och marknadsföra videor från ett företag i ett betalt format, det vill säga att man sätter upp en annonskampanj innehållande en video som man sedan sätter en budget för att visa för en specifik målgrupp. Med den här typen av annonsering når man en riktad, specifik och större målgrupp än enbart de personer som följer företaget. Det är endast företagskonton som kan använda videoannonser, en privatperson kan inte skapa videoannonser på LinkedIn från sitt personliga konto. 

Vilka Förväntningar du kan ha på videoannonsering på LinkedIn

Med videoannonsering på LinkedIn kan du förvänta dig att öka kännedomen om ditt varumärke samt lojaliteten till det. Du kommer även ha möjlighet att fördjupa relationerna till personer med relevanta personer för ditt företag.

Analysera dina kampanjer

För att du skall kunna få en bättre förståelse för hur din videoannonsering på LinkedIn har för framgång, rekommenderas att följa upp och utvärdera den statistik du kan få fram genom annonsverktyget där du sätter upp dina annonser. Läs mer om detta här.

Så fungerar videoannonsering på Linkedin

När du som företag videoannonserar på LinkedIn kan du nå ut med din kommunikation och budskap till andra företag eller branschspecifika personer. Du har möjlighet att öka både konvertering och varumärkeskännedomen. Segmenterar och målgruppsanpassar du din annonsering bra till en början har du stora möjligheter att återannonsera till dem i ett senare skede föra tt bearbeta dem på olika platser i säljtratten.

Videoannonsering på LinkedIn

6 steg till framgångsrik videoannonsering på Linkedin

Budskap

Målsättning

Förbered din annonsering

Text

Videoformat

Publicera din annons

  1. Budskap – Fundera på vad som är det viktigaste budskapet i din planerade videoannons. Det gäller både budskapet i själva filmen, men även budskapet för den text du kommer skriva i anslutning till filmen.

   Vad vill företaget kommunicera? Är det en produkt eller tjänst som ska säljas? Är det mervärdesinformation för kunden? En guide? Tips om något som kan underlätta för kunden. Det är viktigt du funderar på budskapet innan du påbörjar ditt arbete med produktion av själva annonsen. 

  2. MålgruppsinriktningNär du videoannonserar på Linkedin finns det några olika val för målgrupper du kan göra. Du kan rikta dina annonser på tre olika sätt.
   Målinriktning mot företag – Dina kampanjer når ut till relevanta företag och viktiga beslutsfattare. Du kan med detta rikta annonserna mot specifika yrkespersoners demografi. Det här är ett bra sätt att skapa fler kvalificerade leads.

   Målinriktning mot kontaktlista – Du marknadsför mot kända prospects och kontakter genom att ladda upp en lista över kontakt IDn eller ansluta plattformen för kontakthantering. Anpassa innehållet efter din målgrupp och deras intresse, här har du stora möjligheter att öka försäljningen.

   Retargeting
   Du visar dina kampanjer mot en målgrupp som tidigare engagerat med varumärket och visat intresse. Här har du stora möjligheter att kunna öka din konvertering då de du annonserar mot redan visat intresse för varumärket.

  3. Förbered din annonseringRekommendationen för all digital annonsering är att A/B-testa annonserna för att se vad som fungerar bäst för målgruppen. Med A/B-testning menas att man provar olika bilder/videor eller texter för att se vad som attraherar kunden mest. Gör därför några olika varianter att testa mot varandra.
   Fundera på om du vill att dina kampanjer skall vara varumärkes-byggande, ge fördjupande kunskap eller generera konverteringar. 

  4. Texter – Skriv enkla och tydliga texter, gärna relativt korta så att budskapet tydligt går fram. Håll tonaliteten till något som mottagaren kan känna igen på företagets andra kanaler, såsom hemsida och trycksaker.

  5. Videoformat – Det finns några olika videoformat och tekniska specifikationer som man behöver uppfylla för att kunna videoannonsera på LinkedIn.

   Du kan använda videor i landskaps format 16:9, kvadratiskt format 1:1 och vertikalt format 9:16. Du behöver också anpassa dig till en filstorlek på 75 kb – 200 MB, 3 sek-30 min. Vill du ha textning till din video finns även möjlighet för det.

Filmformat för videoannonsering på LinkedIn
 1. 6. Publicera din annons Nu är det dags att publicera din annons, välj vilket datum kampanjen skall pågå, budget, ställ in din din målgrupp, klistra in texterna du skrivit, lägg till en länk om du vill driva driva folk till din hemsida och framför allt, ladda upp ditt videomaterial. Innan du trycker på publicera se över att allt stämmer och gör dig redo för vad din annons kommer prestera.

Analysera videoannonsering på LinkedIn

Grattis du har nu lyckats sätta ihop din första videoannonserings-kampanj på LinkedIn. Nu är det dags att analysera den. Börja med att kolla över hur mycket budget du har spenderat, antalet visningar, klick och din genomsnittliga CTR, kolla även din genomsnittliga CPM och CPC.

Klick – Antalet klick din annons genererat
Impressions/Visningar – Antalet gånger personer sett din annons
CTR – Click Through Rate
CPM – Cost per Mille (Tusen visningar)
CPC – Cost per Click

När du analyserar din data så utgå från de KPIer och mätvärden du hade i åtanke när du satte upp kampanjen. Läs mer här.

Statistik för videoannonsering på LinkedIn

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.