Marknadsföring genom geografisk riktad annonsering - din perfekta guide

Marknadsföring genom geografisk riktad annonsering – Denna guide är en kort sammanställning och beskrivning av hur man genom riktad annonsering kan marknadsföra sig inom en specifik geografisk region och nå lokala målgrupper inom den regionen.

Detta kan uppnås både genom det som kallas lokal SEO (Sökmotoroptimering) och SEM (Sökmotormarknadsföring) och denna guide fokuserar på lokal geografisk annonsering, som är en del av lokal SEM.

Även om fokus ligger på lokal annonsering så kommer även lokal SEO att beröras i denna guide.

  

Marknadsföring genom geografisk riktad annonsering

Vad innebär marknadsföring genom geografisk riktad annonsering

Lokal marknadsföring är en strategi som innebär att du riktar in din marknadsföring mot potentiella och befintliga kunder inom samma geografiska region som ditt företag är beläget.

Beroende på vilken typ av företag du har, så kan storleken på den geografiska regionen variera. De flesta B2B-företag (speciellt serviceföretag) kan se avsevärda resultat genom att använda sig av lokala marknadsföringskampanjer.

Detta är särskilt viktigt för mindre företag (små och medelstora), som kanske inte har någon större budget för marknadsföring, men samtidigt har ett stort behov att nå ut till sina lokala kunder.

Med hjälp av platsinriktning i Google Ads kan du som företag visa dina geografiskt riktade annonser på platser du själv väljer. Här kan du tänka internationellt, nationellt, lokalt eller till och med mot en viss radie runt en viss geografisk plats. Utöver detta kan du även välja intressant platser och skapa platsgrupper uppdelade efter demografi.

Fördelarna med detta är att du som företagare kan skapa en mer fokuserad marknadsföring och på så sätt hitta rätt typ av kunder att rikta in dina Google Ads-kampanjer mot. 

Varför ska man använda sig av marknadsföring genom geografiskt riktad annonsering

Det finns flera orsaker till varför du ska använda dig av lokal marknadsföring och annonsering:

 • Din lokala målgrupp – Personer som söker efter en tjänst eller produkt, är vanligtvis intresserade att hitta detta i sin närhet. Om ditt företag och dina tjänster/produkter då syns i sökresultatet (SERPen) är det mer sannolikt att du blir uppmärksammad. Om ditt företag är beroende av den lokala målgruppen och inte investerat i lokal marknadsföring, är risken uppenbar att personer som söker efter en viss tjänst eller produkt, inte hittar ditt företag och du går miste om en potentiell försäljning. Lokal marknadsföring möjliggör att du kan rikta din reklam till ett specifikt geografiskt område. Och på det sättet kan du försäkra sig om att annonser kan ses av personer som tillhör din målgrupp

 

 • Kostnadseffektivitet – Ett annat argument är att lokal marknadsföring är mera kostnadseffektivt. Det är vanligtvis billigare att rikta in annonsering mot ett mindre geografiskt område än att annonsera till ett större. Eftersom den lokala marknadsföringen är mer målinriktad, medför detta sannolikt att du kan uppnå en högre avkastning på de investeringar du planerar att göra

 

 • Bygga kundrelationer – Lokal marknadsföring bidrar starkt till att bygga relationer med kunder (befintliga och potentiella) i ditt närområde. När människor känner att de litar på ett företag är de mer benägna att göra affärer med det företaget. Genom att använda dig av lokala marknadsföringsmetoder bidrar detta till att bygga upp förtroende och skapa en grund återkommande och lojala kunder
En människa som siter bredvid böcker och en dator för marknadsföring genom native video annonsering
En människa som tänker på ngt med en skiss av ett huvud framför sig. marknadsföring genom native videoannonsering.

Hur riktar man annonser till en specifik geografisk region - steg för steg guide

Genom att använda dig av platsinriktning i Google Ads kan ditt företag rikta och visa annonser mot de geografiska platser du själv väljer. Detta geografiska område kan variera – det kan var internationellt, nationellt, lokalt eller till och med mot en radie runt en viss geografisk plats.

Du kan dessutom även välja intressanta platser och skapa platsgrupper som är uppdelade efter demografi.

Här följer enEn man med en telefon i handen. kortfattad instruktion som beskriver hur man använder Google Ads för att rikta annonser till en specifik geografisk region.

Innan du börjar skapa en annons bör du speciellt tänka igenom följande områden:

Därefter kan du skapa din platsinriktade annonskampanj i Google Ads och välja:

Lite mera generell info om hur man riktar annonser till en specifik geografisk region:

Ytterligare tips som kan förstärka din lokala marknadsföring - lokal SEO/SEM

I stort sett alla företag kan dra nytta av lokal SEO/SEM. Även om ditt företag är helt online-baserat, så kan du alltid rikta in dig mot dem som vill stödja lokala företag eller finns inom ett visst tjänsteområde.

Nedan följer några tips inom lokal SEO och lokal SEM, som ytterligare kan förstärka din lokala marknadsföring.

Kontinuerliga genomgångar av lokal SEO

Du bör kontinuerligt gå igenom och kontrollera att du uppfyller lokal SEO på ett bra sätt. På så sätt får du ett bra grepp om din lokala SEO, samtidigt som du identifierar styrkor och förbättringsområden.

 • Se till att alla platser (lokalkontor) är representerade på din webbplats
 • Kontrollera sidhastigheter
 • Se till att metadata för olika platser (lokalkontor) är uppdaterad
 • Se till att dina platser (lokalkontor) finns i sidhuvudet och/eller sidfoten på din webbplats
 • Kontrollera att du har rätt UTM-parametrar
 • Gå igenom och granska lokala sökord
 • Säkerställ att din webbplats är mobilvänlig

Svara på recensioner

En mycket stor andel av kunder läser dina recensioner, så det är viktigt att hålla kolla på dem och svara när det är lämpligt.

Nedan steg kan vara en bra strategi för att hantera recensioner:

 • Identifiera var recensioner genereras
 • Ta fram en egen strategi för hur du ska svara på recensioner
 • Svara på både positiva och negativa recensioner
 • Ha en plan för hur negativa recensioner ska hanteras och mildras när så är möjligt

Se till att din ”Google Business Profile” är uppdaterad

Det som tidigare kallades ”Google My Business” är din Google företagsprofil och en av de främsta representationerna av ditt företag online.

En komplett ”Google Business Profile” inkluderar vanligtvis:

 • Ditt företagsnamn, adress, telefonnummer och URL
 • Branschkategorin ditt företag passar in i
 • En bra verksamhetsbeskrivning
 • Information om öppettider
 • Bra foton (helst av interiör och exteriör om möjligt)
 • Recensioner
 • Inlägg (såsom specialerbjudanden, kommande evenemang, nya erbjudanden, de senaste blogginläggen, semesterinformation etc.)

Publicera platsspecifikt innehåll

Att skapa innehåll som är platsspecifikt kan ofta vara mycket fördelaktigt för din lokala SEO.

Du kan vinna mycket på att ta dig tid och skriva om lokala nyheter eller branschnyheter för att locka en lokal publik.

Använd dig av lokala sökord

Försök förstå hur dina kunder söker efter dina plats-baserade erbjudanden.

 • Hitta tjänstebaserade sökord (som passar den lokal tjänst du erbjuder)
 • Kontrollera sökvolymer
 • Kontrollera vilken ”lokal” avsikt man haft med sökordet
 • Tilldela sökord till sidor

Optimera din webbplats för lokal sökning

Se till att din webbplats har en ”Om”-sida, så att dina besökare får en bakgrund och beskrivning av ditt företag. Om du har flera platskontor så är detta helt nödvändigt.

Om du vill optimera din webbplats för lokal sökning, så måste varje platskontor ha sina egna webbsidor med platsspecifikt innehåll. Säkerställ att ha unika ”Om”-sidor för varje platskontor där det framgår tydlig information om öppettider, adress, kampanjer med mera.

Kompletterande guider som beskriver marknadsföring genom geografisk riktad annonsering

Nedan ser du en lista på kompletterande guider som du kan använda inom området för lokal annonsering och på det sättet förbättra din lokala marknadsföringstaktik.

Slutsatser – en summering av viktiga aspekter för marknadsföring genom geografisk riktad annonsering

Att fokusera på lokal marknadsföring genom geografisk riktad annonsering är avgörande om du vill utveckla dina kundrelationer inom ditt närområde.

Det är ett kostnadseffektivt sätt som ger mera avkastning på de investeringar du gör för att nå din lokala målgrupp.

Genom att följa de rekommendationer och tips som ges i denna guide kan du stegvis bygga upp förtroende och förbättra relationen med dina lokala kunder.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.