Ranka högre med SEO

Kom igång med SEO - en guide för nybörjare

Sökmotoroptimering är väsentligt för att ranka högt på sökmotorer som Google och Bing. Nedan är en guide för dig som är i tankarna att börja arbeta med SEO för att öka din rankning på sökmotorer, driva in mer trafik till din hemsida samt öka din försäljning. I denna guide kan du läsa om hur du kommer igång med SEO och vilka de viktigaste delarna är för att optimera din hemsida.

Innehållsförteckning

Vad är SEO?

Sökmotoroptimering, SEO kort, handlar om att optimera hemsidan för att öka dess synlighet på sökmotorer, såsom Google och Bing, när människor söker på produkter eller tjänster som din verksamhet säljer eller som är relaterat till din verksamhet. Ju bättre din SEO är, desto högre resultat får din verksamhet på sökmotorns resultatsida, SERP:en.

Ranka högre

Varför är det viktigt att komma igång med SEO?

Driv in mer trafik

Bra SEO är en av grundpelarna för att driva in relevant trafik från sökmotorer till din hemsida, vilket i slutändan leder till en ökad försäljning och att din verksamhet kan frodas på marknaden. Eftersom en otroligt stor mängd människor använder sig av sökmotorer varje dag för att söka efter produkter och tjänster med målet att hitta nyttig information blir SEO:n ett sätt att sticka ut från mängden om det görs korrekt. Om du kan förstå vad det är din målgrupp vill ha kan du implementera den informationen i dina organiska kampanjer på hemsidan för att stärka din SEO och i slutändan ranka högre på sökmotorer.

Vad är fördelarna med SEO?

1. Kostnadseffektivt om du gör det själv

Om du bortser från tiden du lägger ner på att optimera din hemsida behöver inte SEO kosta dig någonting, till skillnad från andra marknadsföringskampanjer som exempelvis SEM. Sökmotorer genomsöker hemsidor och visar de resultat som tros vara de mest relevanta högst upp.

2. Kan enkelt göra förändringar själv

I och med att du enkelt kan göra förändringar själv kan du anpassa din hemsida kontinuerligt för att ständigt optimera den och ranka högre på SERP:en.

3. Når ut till fler människor

Oavsett vilket steg i köpprocessen en person befinner sig i kan du nå ut till den utan att det kostar. Genom att rikta in sig på sökord som är relevant för din verksamhet kan du nå ut till ett stort antal människor som skulle kunna vara intresserade av att ta del av dina erbjudanden.

4. Rankar högre inom lokal SEO

Av lokala sökningar där människor söker efter en produkt eller tjänst ”nära mig” leder en stor del till konverteringar eftersom dessa har kommit längre i sin köpprocess. Genom att lägga fokus på att arbeta upp sin lokala SEO finns det väldigt stora möjligheter till att ranka högre och nå ut till fler människor som söker efter vad din verksamhet erbjuder.

5. Förbättrar hemsidans användarvänlighet

SEO handlar om att optimera din hemsida för sökmotorer men det kan även förbättra din hemsidas användarvänlighet. Genom att lägga ner tid på att optimera hemsidan genom exempelvis högkvalitativt content, snabb laddningshastighet och göra den mer responsiv kommer du få en hemsida som är användarvänlig samtidigt som den är sökmotoroptimerad.

Fördelar att komma igång själv med SEO

Vilka är några av de viktigaste delarna när du ska komma igång med SEO?

Påbörja sökordsanalys

När du ska komma igång med din SEO är sökordsanalysen ett av de första stegen. Sökord är termer som användare skriver in i sökfältet i sökmotorer när syftet är att hitta en sida med information kring det ämnet. Ett bra sökord är en term med hög sökvolym samt är nära relaterat till din verksamhet. En sökordsanalys hjälper dig att identifiera vilket eller vilka sökord som din målgrupp söker efter för att du sedan ska kunna anpassa dina sökord för att driva in så mycket relevant trafik som möjligt.

Starta skriv sökoptimerat innehåll

För att ranka högt på SERP:en är det väsentligt att innehållet på hemsidan är sökoptimerat. Utöver att innehållet är relevant ska även en sökoptimerad text vara lättläst och använda sökorden på ett sätt som inte framstår som ”spammigt”. Genom att sökoptimera ditt innehåll säkerställer du din sida är mer synlig på webben.

Kom igång med On-page SEO

On-page SEO handlar om att optimera din hemsida för sökmotorer och användare. Det är i princip allt du kan göra på din hemsida för att öka din ranking. Några exempel är:

 • Använd H1 tagg för din titel och använda H2, H3, H4.. för dina underrubriker.
 • Se till att titeltaggen innehåller ditt sökord, inte är för lång samt är direkt och tydlig.
 • Använd SEO-vänlig URL.
 • Lägg till bilder och döp bilderna så att det är kopplat till innehållet.
 • Lägg till videor på din hemsida. Att streama genom exempelvis Vimeo istället för att ladda upp den på din sida säkerställer även att laddningstiden inte försämras.

Arbeta med länkbygge

Länkbyggande handlar om att skaffa envägs länkar till sin hemsida från andras hemsidor med syftet att öka sin SEO-ranking och på så vis öka trafiken till din hemsida. Det finns flera sätt att skaffa länkar till sin egen sida genom exempelvis:

 • Content marketing
 • Email outreach
 • PR
 • Broken link building

För att veta om en sida är värd att försöka skaffa en länk ifrån kan du titta på deras PageRank. Ju högre resultat desto mer kraft kommer länken att ge dig och sannolikheten att rankas högre på SERP:en ökar. Algoritmerna värderar kvalitet över kvantitet så det är mer värt att prioritera att skaffa en stark länk än 10 svaga. Att köpa länkar är även något att försöka undvika då din sida riskerar att straffas av sökmotorerna och tappa i ranking.

Sätt igång med teknisk SEO

Teknisk SEO är ett samlingsord för ditt SEO-arbete. Några tips på hur du arbetar med teknisk SEO är:

 • Ha en mobilvänlig hemsida eftersom en stor del av all sökning och trafik idag sker genom telefonen.
 • Öka laddningstiden på din hemsida. Om sidan tar lång tid att ladda kommer du att få en sämre ranking på SERP:en oavsett kvalitén på innehållet. Det kan åtgärdas genom att korrigera storlek på bilder och streama video istället för att ladda upp den på sidan.
 • Optimera dina interna länkar. Genom att exempelvis ha interna länkar som länkar till den sida på din hemsida som har högst PageRank så kan du öka dom sidornas ranking.
 • Åtgärda trasiga länkar på din hemsida.
 • Ha en logisk struktur.
 • Undvik duplicerat innehåll.
Länkar, sökord, innehåll med mera.

Kom igång med lokal SEO

Lokal SEO handlar om att optimera hemsidan för att dykas upp i lokala sökningar och kartfunktioner. Alla verksamheter som har en fysisk lokal eller butik kan dra fördel från lokal SEO. Många använder sökmotorer för att hitta verksamheter i ens närhet det är därför en viktig strategi när du arbetar med SEO att se till att synas i lokala sökningar för att öka din försäljning. Har du en pizzeria i Stockholm kan du driva in många fler kunder genom att synas i sökningar som syftar på att hitta en pizzeria i en närhet och i Stockholm eftersom de som söker efter just det du erbjuder finns i din närhet. Läs mer om lokal SEO här.

Sökmotoroptimering för lokala och små företag.

Summering SEO för nybörjare

Målet med SEO är att öka sin synlighet på sökmotorer för att driva in mer och relevant trafik till sin hemsida, eller till sin fysiska butik, för att i slutändan öka sin försäljning. Det finns ett antal steg att tänka på som vi har gått igenom här ovan för att öka sannolikheten att ranka högt i SERP:en. De viktigaste delarna handlar om att ha en SEO optimerad sida med där alla bitar inom tekniska SEO:n fungerar. Det är även viktigt att kontinuerligt optimera och uppdatera sin sida för att inte tappa i ranking. Fördelarna med att komma igång med SEO är så pass stora och eftersom mycket går att göra själv går det att komma undan utan att lägga ner en stor summa av budgeten på dessa bitar.

Gillade du min guide?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.