Innehållsmarknadsföring -
Guiden som hjälper dig att lyckas

Innehållsmarknadsföring är ett begrepp som innebär att när du skapar innehåll så utgår du från vad kunden har för behov. Du skapar alltså inte ditt innehåll med utgångspunkt från vad ditt företag vill kommunicera. Det är detta som gör att innehållsmarknadsföring skiljer sig från andra typer av marknadsföring. Ditt innehåll ska vara något som kunderna söker och efterfrågar.

Har du lyckats bra med din innehållsmarknadsföring så kommer kunderna vilja läsa vad du ha skrivit, använda innehållet och till och med dela det med andra. På så sätt är detta en mycket effektiv marknadsföringsstrategi.

Men hur arbetar man egentligen med innehållsmarknadsföring och hur lyckas man göra det på ett framgångsrikt sätt? För att underlätta för dig har jag tagit fram denna grundläggande och utförliga guide som kommer hjälpa dig att komma i gång och lyckas med din marknadsföring!

Varför ska jag arbeta med innehållsmarknadsföring?

Om du jobbar med den här typen av marknadsföring på rätt sätt så kommer du inte bara få fler kunder, du kommer få kunder som är både engagerade och återkommande. Detta är en strategi som både är effektiv och långsiktig och som kommer stärka och bygga upp ditt varumärke över tid.

När och var använder man sig av innehållsmarknadsföring?

marknadsföring i olika kanaler

Innehållet kan vara såväl text och bild som ljud och video. Det kan handla om webbsidor, nyhetsbrev, Youtube-videos, rapporter, bloggar etc. Oavsett vilken typ av innehåll det handlar om så är det gemensamma att innehållet måste vara något som din målgrupp efterfrågar och vill ha.

I princip alla företag har mycket att vinna på att arbeta med detta. Oavsett om det handlar om ett nystartat företag eller ett väl etablerat företag så kommer ditt arbete att löna sig.

Hur lyckas man med innehållsmarknadsföring?

Dina kunder vill läsa innehåll som intresserar dem, innehållet ska vara av hög kvalitet för att kunderna ska känna förtroende för dig. Innehållet måste också vara relevant utifrån vilken information de söker. Slutligen ska innehållet också vara engagerande, det leder både till att skapa en relation mellan dig och dina kunder men också till att kunderna vill dela med sig och på så sätt hjälpa dig i din marknadsföring genom att nå ut till fler kunder.

För att lyckas med detta är det viktigt att man är väl insatt i sin målgrupp och att du har tydliggjort såväl syfte som mål med ditt innehåll samt var det är lämpligast att publicera ditt innehåll. Innehållsmarknadsföring kräver därmed en hel del förarbete innan man sätter i gång och skapar sitt innehåll, men det är väl värt sin tid.

lyckas med innehållsmarknadsföring

Sökoptimera ditt innehåll

Slutligen behöver du även arbeta med sökmotoroptimering av ditt innehåll. För att sticka ut och nå fram till dina kunder behöver du göra sökordsanalyser och använda dig att dessa sökord i ditt innehåll. På så sätt säkerställer du att kunderna hittar till ditt innehåll då de söker information. Om du ser till att du rankar högt på Google för dina sökord kommer du att kunna nå ut till fler personer i din målgrupp.

Mäta dina resultat

Innehållsmarknadsföring är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete som du behöver arbeta med regelbundet för att nå bästa resultat. För att hålla koll på hur väl ditt innehåll fungerar behöver du även se till att mäta dina resultat. Använd dig av analysverktyg för att samla in data och utvärdera vad ditt innehåll ger för resultat och huruvida du når upp till dina mål. Vilket innehåll har intresserat flest kunder och i vilka kanaler har de varit mest engagerade? Utifrån detta kan du lära dig mycket om hur du ska arbeta fortsättningsvis och om det är något du behöver göra annorlunda.

mät resultatet av dina insatser

Så arbetar du med innehållsmarknadsföring steg för steg

1. Definiera din målgrupp

Det första du måste göra är att skapa förståelse för dig målgrupp. Det här är helt avgörande för hur du ska arbeta med din innehållsmarknadsföring och därmed något du behöver lägga stort arbete på. Du behöver exempelvis ta reda på din målgrupps ålder, intressen, beteenden och var de befinner sig på nätet.

När du har klargjort detta för dig själv har du möjlighet att skräddarsy ditt innehåll för just din specifika målgrupp. Du vet vilken information de söker, vad de vill läsa och var de befinner sig.

2. Gör en sökordsanalys

Nästa steg handlar om att ta reda på vilka sökord just din målgrupp använder sig av när de söker efter information. På sätt kan du sen fokusera på att skapa innehåll som är baserat på dessa sökord vilket gör att ditt innehåll också blir mer synligt och hittas lättare av dina kunder.

3. Vilket innehåll ska du skapa?

Nu när du har lärt känna din målgrupp och vet vilken information de söker och vilka sökord de använder är det dags att börja skapa ditt innehåll utifrån detta. Här gäller det att vara kreativ och se till att hela tiden hålla ditt innehåll intressant och relevant.

4. Var ska innehållet publiceras? Hitta den marknadsföringskanal som passar bäst för din målgrupp

Om du gjorde ett bra arbete i det första steget då du definierade din målgrupp så har du förmodligen redan ganska bra koll på det här. Du behöver veta vilka informationskanaler som din målgrupp gillar att använda sig av och var du därför bör publicera ditt innehåll.

5. Publicera ditt innehåll och mät resultatet över tid

Sammanfattning

Guide innehållsmarknadsföring sammanfattning

Innehållsmarknadsföring är en strategi som utgår ifrån dina kunders behov vilket ger en såväl långsiktig som stabil marknadsföringsstrategi. Det krävs en del förarbete men i slutänden är det väl värt sin tid då det kommer få ditt företag att växa och ditt varumärke att stärkas.

Några viktiga punkter när det kommer till innehållsmarknadsföring

  • Utgå alltid ifrån kundens behov
  • Se till att lära känna din målgrupp ordentligt
  • Skapa innehåll som är intressant och relevant för kunden
  • Skapa innehåll som engagerar dina kunder
  • Tydliggör för dig själv vad du har för syfte och mål med din marknadsföring
  • Sökmotoroptimera ditt innehåll för att nå ut till fler kunder
  • Publicera ditt innehåll på rätt plats och vid rätt tidpunkt
  • Mät resultatet och ta lärdom av det för ditt framtida arbete

Lycka till!!

Gillade du min guide?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.