En guide för videoannonser på Twitter

illustration över digitalt innehåll för LinkedIn

Välkommen till en guide för videoannonser på Twitter! Guiden ska förhoppningsvis hjälpa dig att snabbt förstå hur Twitters videoannonser fungerar och hur du ska tänka för att skapa bästa möjliga annons utifrån din målsättning.

Vad är Twitter?

Historia

Twitter grundades år 2006 i USA och är en sociala medier plattform där registrerade användare skriver så kallade ”tweets”, en typ av offentliga meddelanden som ofta speglar åsikter, tankar eller händelser, som andra användare kan reagera på. Detta kan dom göra genom att gilla, svara eller retweeta (ompublicera) en tweet. I slutet på 2020 hade Twitter 192 miljoner aktiva dagliga användare. 

Twitter idag

Twitter som plattform används främst av privatpersoner men även av företag, organisationer och politiska personer. Det är ett populärt verktyg för att sprida åsikter och budskap samt skapa opinion. USA är landet som har störst andel användare med 28,6% av den totala mängden användare, följt av Japan och Storbritannien.

Vad ska man tänka på när man skapar videoannonser på Twitter?

Förutom att tänka till kring vilka målgrupper, mål och resultat man vill uppnå med sin marknadsföring, så finns det flera aspekter som hjälper din videoannons att synas och fånga uppmärksamhet i flödet. Kostnaden för din annons blir också lägre om den håller en hög standard, mer om detta i avsnittet om budge.

Videolängd

Textat innehåll

Twitter rekommenderar att man begränsar längden på videon till en längd mellan 6–15 sekunder efter att ha studerat data som dom samlat in baserat på betalda videoannonser på plattformen. Detta är alltså den optimala längden för en video om man vill få så mycket engagemang som möjligt. Videoannonser som är längre än 15 sekunder riskerar att tittare tappar intresset och inte hinner ta till sig av allt innehåll och en eventuell call-to-action.

Vidare rekommenderas textning på videoannonser för ökad tillgänglighet och för att vissa tittare kanske inte ser annonsen med ljudet påslaget, exempelvis på bussen utan hörlurar. Då är det bra att annonsen textas så att annonsbudskapet ändå kan förmedlas. Data visar dessutom att tittare ser 28% mer av videon om den är textad. 

Tydligt budskap och call-to-action

I en kort video är det bra om man kommer till budskapet snabbt – vad är det man vill att tittarna ska ta till sig? Avsluta gärna videon med en tydlig call-to-action, så att tittarna kan konverteras till önskade leads eller kunder.

Datorer, dokument, samt armar och händer på personer i ett arbetsmöte om marknadsstrategier.

Vilka mål för videoannonsen ska man sätta upp?

Twitters plattform är enkel att navigera när det gäller att sätta upp mål och önskat resultat för kampanjen. Du betalar dessutom bara för det valda målet och önskade resultatet. Du behöver därför fundera på vad du vill uppnå med kampanjen. Vill du att folk ska engagera sig i din video, att folk ska dela och sprida innehållet? Eller vill du att så många som möjligt ska se din video? Eller är målet att tittarna ska klicka sig in på din hemsida och köpa en produkt? Nedan ser du en bild som sammanfattar olika alternativ och vad man betalar för beroende på vilka mål man har satt upp för sin kampanj.

måluppsättning_twitter_ads
[källa: https://anegy.se/blogg/5-anledningar-till-att-annonsera-pa-twitter/]

Målgrupper på Twitter

Din målgrupp är den grupp personer som du vill nå med din marknadsföringskampanj. Den gruppen behöver du definiera och segmentera mot. På Twitter kan man segmentera på kön, ålder, geografisk plats men även på specifika operativsystem, om personerna har specifika intressen eller interagerar med vissa ämnen och tweets, nyckelord eller om de följer specifika konton. Det gör Twitters segmentering till ett kraftfullt verktyg för att nå din målgrupp på ett effektivt sätt.

Hur ska man lägga upp sin budget?

På Twitter kan du välja hur stor eller liten din budget ska vara. Du väljer också om du vill sätta en daglig budget eller en budget för hela kampanjen, samt om du vill sätta en gräns för hur mycket som ska spenderas på respektive annonsgrupp om du har olika annonsgrupper. Twitter tar även betalt beroende på vilken målsättning som du har satt för annonsen (se stycket om molgrupper). Sedan använder sig Twitter av en auktionsmodell för att bestämma priset på din annons, där annonsörerna ”tävlar” mot varandra. Här kan du välja hur du vill ”buda” på tre olika sätt. Din videoannons kommer också att bedömas på kvalitén och på bland annat relevans, hur engagerande din annons är och hur stor din målgrupp är. En väl utformad videoannons på Twitter kommer ge ett fördelaktigare pris.

Twitter videoannonsering frustrerad

Automatiskt bud

Ett automatiskt bud betyder att Twitter väljer en prisnivå som ska ge dig mest utdelning och resultat för pengarna – perfekt för nybörjare!

Maxbud

Ett maxbud betyder att du bestämmer hur mycket pengar du är villig att lägga som mest på din annons. Detta alternativ rekommenderas mer erfarna marknadsförare som vet hur mycket deras annonser och valda mål brukar kosta.

Målbud

En sista variant som bara går att välja för vissa kampanjer är mål-bud, eller target bid. Då sätter du ett pris som du vill betala för ditt uppsatta mål, t.ex. få nya följare, och Twitters algoritm kommer försöka uppnå ett dagligt kostnadsgenomsnitt som håller den satta prisnivån.

Se videon här till vänster om du vill veta mer om hur Twitters algoritm för annonspriser fungerar

Varför välja Twitter för din videomarknadsföring?

Twitter har inte flest användare om man jämför med anda sociala medier som erbjuder videomarknadsföring. Ett viktigt råd som dock är värt att ta i beaktning när man väljer plattform är att det viktigaste är att nå rätt personer – inte flest personer. Twitters plattform erbjuder effektiv segmentering av målgrupper som gör det lättare för dig att nå ut till dina specifika målgrupper med din annons. En jämförelse mellan Facebook och Twitter visar att, även om priset på annonsen (cost per impression) är högre på Twitter, så har Twitter en långt högre click-through-rate. Något som också har nämnts ovan är att man endast betalar för sina uppsatta mål – och får resten av interaktionerna med kampanjen gratis!

Bild med tärning som har olika sociala medier symboler.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.