Bildannonsering på LinkedIn

Behöver du hjälp att nå talanger? Då är bildannonsering på LinkedIn ett bra och effektivt sätt. Börja med att läsa den här guiden om vad du ska tänka på för att lyckas med din bildannonsering och nå därefter ut till rätt talanger redan idag!

Genom att använda LinkedIn i din marknadsföring får du tillgång till en stor målgrupp. Det gör LinkedIn till en mycket bra och effektiv kanal att annonsera i. Genom att segmentera din målgrupp utifrån exempelvis jobbtitel, befattning eller bransch ökar du dina chanser att nå precis de du vill med din annons. Vill du skapa ökad medvetenhet? Vill du generera fler leads? Oavsett vad syftet med din annons är så kan bildannonsering på LinkedIn hjälpa dig att nå de personer som du vill nå med ditt budskap.

händer håller i en mobil som visar en bildannons
LinkedIn nätverk

Fördelar med att bildannonsera på LinkedIn

Med omkring 774 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk. Att det just är en plattform för professionella nätverk är en avgörande orsak till att kanalen är så effektiv när du vill nå talanger. Här är nämligen användarna sannolikt betydligt mer mottagliga för din annons som relaterar till deras yrkesliv. Detta jämfört med om du annonserar i andra kanaler som inte har ett lika tydligt professionellt fokus.

På LinkedIn kan företag och organisationer enkelt nå ut till personer med budskap kopplat till deras yrkesliv. Förutom den uppenbara fördelen med att nå en specifik och nischad målgrupp så är det också en fördel att målgruppen ofta är anställda på ett företag. Genom att rikta din annons till talanger kan du också i vissa hänseenden nå djupare in i företagen. Det sker genom att talangen blir bärare av ditt budskap in i organisationen där personen jobbar. Om syftet med din annons exempelvis är att locka talanger till en fortbildning som ditt företag arrangerar. Då kan du, förutom att väcka talangens intresse, till och med locka med personens kollegor och kanske till och med hela arbetslag. Så att annonsera på LinkedIn är både ett effektivt och smart sätt för att nå talanger. 

Tänk på detta när du ska annonsera på LinkedIn

Det första du ska tänka på när du annonserar på LinkedIn är att annonsen ska vara relevant utifrån kanalens syfte och innehåll. Användarna av nätverket har tydliga förväntningar på kanalens innehåll. Därför är de bara mottagliga för vissa typer av innehåll. LinkedIn är ett professionellt nätverk och användarna förväntar sig därför innehåll kopplat till det. Med andra ord behöver din annons ha en tydlig koppling till människors yrkesliv för att lyckas. 

illustration över digitalt innehåll för LinkedIn
Megafon som skriker ut bra annonsinnehåll för LinkedIn

Tips på bra och relevant innehåll för att nå talanger med LinkedIn bildannonsering

För att nå talanger med din annons måste budskapet vara relevant. Exempel på relevant innehåll som lämpar sig att annonsera om på LinkedIn är till exempel innehåll som stärker ditt arbetsgivarvarumärke. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är viktigt eftersom det lockar till sig rätt kompetenser. Annonser om olika kurser och annan kompetensutveckling och lediga jobb är andra exempel på relevant innehåll för målgruppen talanger.

Stärk employer branding med bildannonsering på LinkedIn

Employer branding har aldrig varit så aktuellt som det är nu. Företag blir mer och mer medvetna om att de måste visa potentiella medarbetare, talanger, vad företaget har att erbjuda dem som anställda. Nu är det framförallt talangerna som väljer arbetsplats. Det innebär att företag som vill ha kompetenta medarbetare måste visa upp vad de har att erbjuda. Genom att annonsera på LinkedIn kan du rikta ditt budskap till ett nischat urval av kompetenser som du vill ska få upp ögonen för just ditt företag som en framtida arbetsgivare.

Säkra kompetensförsörjningen med bildannonering på LinkedIn

Att annonsera lediga jobb har en given plats på LinkedIn. Det beror i huvudsak på att rätt målgrupp sannolikt finns på plattformen och är definitivt mottaglig för ditt budskap. 

Sälj kompetensutveckling med LinkedIn bildannonsering

Att nyttja bildannonser för att sprida t.ex. utbildningar och seminarium är en smart grej. Att exempelvis annonsera om en kurs i digital marknadsföring mot personer som arbetar med marknadsföring är därför helt rätt på LinkedIn.

Innan du skapar en bildannons för LinkedIn

För att kunna annonsera på LinkedIn behöver du ett annonskonto. Ett annonskonto skapar du enkelt i LinkedIns kampanjverktyg, Campaign manager. Det är i Campaign manager som du sedan skapa och hantera dina annonser. På LinkedIn finns en detaljerad guide för hur du skapar ett annonskonto

Innan du skapar din annons är det bra att ha en tydlig bild av vad den ska fylla för syfte, annars är risken att du slänger pengar i sjön. Bestäm vad syftet med att du vill annonsera är, på så vis blir du både tydlig och kostnadseffektivare. Det kan till exempel handla om att du vill skapa medvetenhet om ett seminarium eller att generera konverteringar, det vill säga att din målgrupp anmäler sig till seminariet.

människor funderar över annonsens innehåll
hand som anpassar bildannonsinnehåll

Så förbereder och anpassar du ditt innehåll för LinkedIn bildannonsering

Det finns framför allt tre saker du ska tänka på när du förbereder ditt innehåll till din bildannons. Textbudskapet, vilken bild du vill använda och vart annonsen ska länka någonstans. Det vill säga vilken landningssida din annons ska ha. Här finns det några rekommendationer som LinkedIn lyfter att du bör följa för att få en så bra annons som möjligt.

Textrekommendationer

  • LinkedIn rekommenderar att rubriken innehåller från 70 tecken upp till max 200 tecken.
  • Den övriga texten bör innehålla mellan 150 – 600 tecken.

Bildrekommendationer

  • För bilder rekommenderas att man använder filtypen JPG eller PNG.
  • Bildstorleken bör inte överstiga 5 MB.

Landningssida

  • Lägg upp URL.en till den sida du vill att annonsen ska länka till. Länken kommer automatiskt att konverteras till en förkortad LinkedIn URL.

Så skapar du en bildannons på LinkedIn

När du känner dig förberedd och redo är det dags att skapa din annons och nå ut till talangerna i nätverket. Följ stegen nedan så kommer du att lyckas!

1. Logga in och skapa en kampanj och kampanjgrupp

Inledningsvis så skapar du enkelt en kampanj genom att logga in på LinkedIn kampanjhantering.  Därefter klickar du på Skapa under fliken kampanjgrupper och väljer Kampanj. 

2. Välja annonseringsmål och definiera målgrupp

Nu ska du välja ett mål som passar till syftet med din annons. Därefter definierar du målgruppen som du vill ska nås av din annons. Sedan väljer du annons med enskild bild.

 3. Nu ska du välja budget, schema och bud för din bildannons.

Gå till avsnittet ”Budget och schema” i kampanjinställningarna för en ny eller befintlig kampanj. Därefter väljer du det budgetalternativ som passar dig bäst. Ange sedan ett budgetbelopp. Under Schema väljer du datum i datumfälten för perioden som du vill att din annons ska visas under.

 4. Granska och starta din annonskampanj

Nu är det dags att kontrollera alla kampankuppgifter och inställningar som du lagt in. Skulle du upptäcka något som du vill justera klickar du på ”föregående” längst ner på sidan. Ser allt bra ut klickar du på Starta kampanj. Så länge innehållet i din annons följer riktlinjerna för LinkedIn annonsering så kommer den snart att godkännas. När annonsen blivit godkänd kommer den att lanseras. 

kvinna håller upp en bildannons

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.