DYNAMISKT INNEHÅLL - VI HJÄLPER DIG ATT KOMMA IGÅNG!

Dynamiskt innehåll inom marknadsföring handlar om att personalisera och leverera anpassat innehåll mot en person eller målgrupp vid ett visst tillfälle baserat på tidigare beteenden. I syfte att öka konverteringar, engagemang och användarupplevelse. Målet är att erbjuda användaren det den precis i den stunden är intresserad av och behöver. Det handlar om att anpassa, serva och göra det så lätt som möjligt för användaren att genomföra det du vill att den ska göra. 

Visste du att 94% av Sveriges befolkning använder internet, enligt Svenskar och internet 2022? Så på internet finns mest troligt din målgrupp och där med stor potential för dig att nå fina resultat genom att sticka ut ur mängden och göra personligt anpassat material. Häng med och lär dig mera!

När kan jag använda mig av dynamiskt innehåll inom markandsföring?

Du kan använda dig av dynamiskt innehåll i en mängd olika kanaler. Nedan kan du läsa mer om tre vanliga användningsområden för dynamiskt innehåll inom marknadsföring:

Epostmarknadsföring dynamisk innehåll

Epostmarkandsföring

Vid epostmarkanadsföring kan du använda dig av dynamiskt innehåll för att optimera dina epostmeddelande. Några sätt att göra din epostmarkanadsföring mer personlig är att addera mottagarens namn i ämnesraden/meddelandet, rekommendera produkter baserat på tidigare köp eller vad användaren kollat på.  Andra sätt är att visa personliga erbjudanden och evenemang anpassat efter geografisk plats.

Hemsidor

Att använda dynamiskt innehåll på din hemsidas landningssidor är mycket effektivt för att skapa en bra användarupplevelse och mer lättnavigerad. Några sätta att göra din hemsida mer personlig är att visa produkter och erbjudanden utefter vad användaren tidigare köpt eller visat intresse för i realtid. Andra sätt är att optimera CTA-knappar till vart användaren är i köpresan och visa innehåll baserat på användares geografiska plats.

Hemsida sociala medier
Sociala medier dynamisk innehåll

Sociala medier

Vid annonsering på Facebook och Instagram kan du använda dig av dynamiskt innehåll för att bli mer pricksäker i din kommunikation till användaren. Några sätt att göra dina annonser på sociala medier mer personliga är att anpassa materialet utefter budskap och produkter mot dina målgrupper baserat på tidigare interaktioner på din webbplats/app. Andra sätt är att anpassa utefter användarens geografiska plats och demografiska data.

Varför ska jag använda mig av dynamiskt innehåll?

Fördelen med dynamiskt innehåll baserat på bland annat beteende är att materialet blir mer relevant och pricksäkert. Detta kan i sin tur bidra till fler konverteringar och bättre resultat på kampanjerna. En annan fördel är ökat engagemang och upplevelsen kopplat till ditt företag.

Finns det något viktigt att tänka på som jag inte får glömma?

När du använder dig av dynamiskt innehåll i till exempel din epostmarkandsföring, hemsida och sociala medier gäller det att vara relevant och inte uppfattas som för påträngande. Det finns en hårfin gräns mellan att ha en positiv inställning till personligt anpassat material och negativ inställning till personligt anpassat material som användare, det kan alltså upplevas olika beroende på hur personlig du är. När du samlar in och analyserar datan om dina användare är det därför viktigt att du tar hänsyn till GDPR och andra mer personliga delar. Håller du dig till en lagom nivå av personaliserad riktad markandsföring kommer det bli mycket kraftfullt! Ditt mål är att leverera rätt budskap, till rätt person vid rätt tidpunkt, detta kommer bidra till fina resultat och positiv upplevelse för användaren!

Hur kommer jag bäst igång?

För att komma igång med personaliserat innehåll krävs bland annat en plan, resurser och tekniska verktyg. Häng med i följande åtta steg för att lär dig mer om hur du kommer i gång med dynamiskt innehåll:

1. Mål och målgrupper

Börja med att ta fram mål med vad du vill uppnå med dynamiskt innehåll. Exempel på mål kan vara anpassa epostmarkandsföringen, förbättra användarupplevelse, öka konverteringar, eller driva mer trafik ifrån sociala medier till hemsidan. Glöm inte att arbeta fram vilka målgrupper som du vill ska få det dynamiska innehållet, samt definiera deras intressen och behov.

2. Data

För att lyckas med dynamiskt innehåll krävs relevant data, så som köphistorik, beteenden och demografiska data på den målgrupp du vill nå.

Samarbete med micro influencers som visas genom tre laptops och personer med iphone

3. Tekniska verktyg

För att kunna köra i gång dynamiskt innehåll vid till exempel epostmarknadsföring, hemsidan och i sociala medier krävs olika tekniska verktyg. Förslag på detta är epostmarknadsföringsverktyg för epost, CMS (Content Management System) för hemsidan och annonseringsplattformar för sociala medier. Innan du hoppar till nästa steg, säkerställ att verktygen har de funktionen som krävs för att du ska nå dina uppsatta mål och målgrupp.

4. Dynamiskt innehåll

Första steget här är att ta fram material för dynamiskt innehåll utefter de mål och målgrupper du vill nå. Detta gör du genom att anpassa epostmeddelandena, din hemsida och annonser i sociala medier med hjälp av de tekniska verktygen. Du kan till exempel ta hjälp av kod och mallar för att anpassa och effektivisera materialet.

5. Testa, testa, testa och optimera!

Har du inte använt A/B-testning tidigare kan jag varmt rekommendera detta vid optimering av dynamiskt innehåll! A/B-testning betyder att du jämför två olika versioner mot varandra för att se vilken version som presterar bäst. När testet kört klart kan du låta den version som presterar bäst fortsätta rulla och jämföra en ny version emot den. Här gäller det att endast göra en sak som skiljer dem åt i varje testomgång, för att enkelt kunna förstå vad det var som gjorde att den ena presterade bättre än den andra. För om du gör flera olika skillnader på dem kan det vara svårt att veta vad det är som gjorde den ena bättre än den andra.

Uppföljning och analys dynamiskt innehåll

6. Uppföljning och analys

Nu kommer vi till det roligaste och kanske det viktigaste? Uppföljning och analys. Det finns alltså inga som helst ursäkter till att inte hinna följa upp och analysera de insatser du gjort! I detta steg samlar vi in värdefulla data och andra insikter för att se hur det dynamiska innehållet presterat. Här kan man till exempel mäta CTR (klickfrekvens), OR (öppningsfrekvens) och CR (konverteringsfrekvens).

7. Anpassa och utveckla

Utefter resultatet du analyserat i föregående steg, kan du få ut insikter och slutsatser som kan utveckla kommande dynamiskt innehåll till det bättre. Det du gör är att optimera ditt dynamiska innehåll genom att göra ändringar och förbättra i syfte att möta användarens intresse och behov, samt ditt mål!

8. Lärande och uppdaterad

Dynamiskt innehåll är inget undantag när det kommer till att man behöver hålla sig uppdaterad och påläst om nya uppdateringar och trender, då dynamiskt innehåll ständigt utvecklas, likaväl som andra delar inom marknadsföring. Tips på att hålla dig uppdaterad är att delta på utbildningar, gå med i olika Facebookgrupper och läsa branschnyheter.

Nu när du är igenom dessa steg hoppas jag att du känner dig redo och mer bekväm med att komma i gång med dynamisk markandsföring. Detta i syfte att leverera personaliserat innehåll mot din målgrupp vid ett visst tillfälle baserat på tidigare beteenden i syfte att öka konverteringar, engagemang och användarupplevelse!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.