Displayannonser för B2B – kom igång med bildannonsering på Google

Hur letar du information eller gör research inför ett framtida köp? Gör du som de flesta andra och söker på internet? Google är idag den absolut dominerande sökmotorn i världen och ska därför räknas som en viktig marknadsföringskanal där du kan nå ut till dina kunder och målgrupper. Displayannonser på Google kan därmed vara ett bra sätt att synas och få uppmärksamhet – och detta gäller även för dig som driver en B2B-verksamhet.

En bildskärm visar Googles startsida.

För att synas högt upp i sökresultaten på Google är SEO (sökmotoroptimering) ett självklart arbete du behöver göra. Men du kan med fördel komplettera SEO med annonsering, bland annat för att snabbt nå nya mottagare och skapa ny trafik till din webbplats. När det gäller en B2B-verksamhet kan displayannonser framförallt vara ett bra sätt att stärka varumärket och öka medvetenhet hos potentiella kunder. Det är dock viktigt att ha i åtanke att varje verksamhet har sina unika förutsättningar. Ta därför reda på vilken typ av marknadsföring som kan fungera just för dig och din verksamhet!

Denna guide handlar främst om bildannonsering på Google för B2B-verksamheter. Bildannonser är en variant av displayannonser.

Vad är bildannonsering med Googles Display-nätverk?

Google Ads är numera en av de ledande annonsplattformarna på grund av det enorma antalet sökningar som görs på Google varje dag. Google Ads är uppdelat i två nätverk – Söknätverket och Display-nätverket. I Söknätverket annonserar du med textannonser baserade på de sökord du bestämt att du vill synas på. I Display-nätverket annonserar du istället med displayannonser. Det är de klickbara annonser (banners) som dyker upp på alla möjliga webbsidor och appar, och även på egendomar som Youtube och Gmail. Det handlar ofta om visuellt engagerande annonser i form av bilder, videos, logotyper, text eller animeringar. 

Displayannonser finns i många olika varianter och storlekar. De är ofta placerade längst upp eller i högerspalten, mitt på eller längst ner på en webbsida. Bildannonser består framförallt av bilder, logotyper, illustrationer och text.

Gul notislapp med illustration av en upplysande glödlampa, för att visa på matnyttig information om displayannonser B2B.

Hur fungerar displayannonser för B2B med Google Ads?

Googles Display-nätverk når enligt Google själva mer än 90 procent av alla internetanvändare världen över. Räckvidden kan därmed bli hög. En fördel med Display-nätverket är att du kan rikta in annonserna för att de ska visas i särskilda sammanhang och i samband med en viss typ av innehåll, eller för att de ska nå särskilda målgrupper.

... och vad kostar det?

Det går inte att enkelt svara på vad displayannonsering kostar, eftersom kostnaden baseras på budgivning. Din kostnad beror därför på vilka val du gör. Dessutom spelar det naturligtvis stor roll hur många som konkurrerar med dig om att synas under samma förutsättningar.

Du väljer en budget att spendera och en budstrategi – kanske vill du till exempel betala per klick. Du väljer också ett antal parametrar för hur du vill att din annons ska synas, och sätter ett maxbelopp för vad du vill betala i budgivning. Läs mer om grunderna i Google Ads budgivning

Fördelar och nackdelar med displayannonsering

Lockande möjligheter med displayannonser för B2B

  • Med displayannonsering kan annonser visas för dina potentiella B2B-kunder innan de kanske ens känner till dig eller söker efter dig. Med den enorma räckvidden du kan få, kan du därmed hjälpa fler att upptäcka dig och du kan öka kännedomen om ditt varumärke. Genom att anpassa annonserna och rikta dem mot dina målgrupper i deras respektive fas i kundresan, kan du alltså synas för de som har ett intresse av att köpa dina produkter eller tjänster.
  • Du kan till stor del styra över när, var och hur annonserna visas och till vilka kostnader.

  • Genom remarketing kan du nå personer som redan visat intresse för din verksamhet. De har kanske besökt din webbplats, men lämnat den. Med riktad displayannonsering kan du påminna dem om att du finns, och på så sätt skapa möjligheter för att de ska komma tillbaka.

Möjliga svårigheter med displayannonser för B2B

  • I vår reklamtrötta värld är det svårt att få uppmärksamhet. Ett ständigt flöde av nya signaler, annonser och information skapar stor konkurrens. Annonsering kostar pengar, då du får betala för den trafik som kommer in till din webbplats via annonserna. Du bör därmed ha tydliga genomtänkta mål med din annonsering. Med rätt budskap och design riktat till rätt målgrupp kan du fånga den rätta mottagaren!
  • Du behöver avsätta tid för mätning och uppföljning för att se om du når dina mål. Kanske behöver du justera annonsernas budskap eller utformning, eller ändra inriktningen på vilka de ska visas för. Finns inte tiden för att kontinuerligt arbeta med analys och justeringar, kan följden bli att det kostnaderna blir onödigt höga.

  • Du måste ha klart för dig vad du vill uppnå med din displayannonsering. I de flesta fall är annonser inte det som avgör ett köpbeslut, åtminstone inte för en B2B-verksamhet. Inom B2B riktar du dig förmodligen till kunder som ska göra ett större inköp med många inblandade i beslutet. Därmed handlar dessa processer sällan om snabba köpbeslut, utan istället om noggrann research. Med tanke på detta kan ditt stöd till kunden med exempelvis informerande guider att ladda ned, tydliga prisuppgifter och personlig kontakt bli det som slutligen är konverterande.
Datorer, dokument, samt armar och händer på personer i ett arbetsmöte om marknadsstrategier.

Displayannonser för B2B – i vilken ände ska man börja?

Gör ett ordentligt grundarbete för din marknadsföring allra först. Ta reda på vilka mål du vill uppnå, vilken målgrupp du vänder dig till och hur köpprocessen brukar se ut. 

Displayannonsering ska inte ses som en enskild företeelse som kan lösa alla problem med att nå ut. Det är däremot en del av den mix av kanaler som du behöver för att kommunicera med dina kunder och intressenter. Kombinera till exempel din displayannonsering med ett gediget SEO-arbete på din webbplats. Annonsering gör att du kan synas snabbt, medan SEO istället handlar om ett långsiktigt arbete för att synas under längre tid.

Graf utvärdering displayannonser för B2B visar uppåtgående kurva. En affärsman i slips syns suddigt i bakgrunden.

1. Vad är dina mål?

Starta alltid med att definiera verksamhetens övergripande mål. Med dessa som utgångspunkt kan du sedan gå vidare med att sätta mål för marknadsföringen, både på lång och kort sikt. 

Tänk på att målen ska vara tydliga, realistiska och beskriva vad du vill uppnå och när målen ska vara uppnådda. På detta sätt kan du få fram vilka mätbara nyckeltal (KPI:er) som passar att använda för just din verksamhet. Med löpande mätning och utvärdering kan du sedan följa hur utvecklingen går i ditt arbete för att nå målen.

2. Definiera din målgrupp

När du vet vad du vill åstadkomma och har definierat dina mål, är nästa steg att ta reda på vilken målgrupp du ska rikta dina marknadsföringsinsatser till. Vad är ditt erbjudande, vilka produkter eller tjänster är det som ska lösa kundernas behov? Vilka behov handlar det om? I vilka branscher finns dina idealkunder? 

Som B2B-verksamhet består din idealkund av ett företag som skulle ha nytta av att köpa av dig. Men glöm inte bort att det till sist ändå är individer som fattar köpbesluten och behöver bearbetas. Det finns mycket arbete att göra för att skapa förståelse för vem du vill nå och hur du bäst gör detta, men det är mödan värt. Du kan sedan mycket lättare planera vad du ska lägga din marknadsföringsbudget på, med ett genomtänkt och detaljerat målgruppsarbete att utgå ifrån.

En illustration av ett kikarsikte som tangerar en grupp människor i form av svarta silhuetter.
Kryssrutor för feedback från kund visar alternativen nöjd, OK och missnöjd kund med alternativet nöjd kund ikryssat.

3. Hur ser kundresan ut?

Du behöver kartlägga vilka kontaktpunkter du har med dina kunder – från att en potentiell kund blir medveten om ditt varumärke, till hela processen före, under och efter ett köp. Att få koll på hur kundresan kan se ut är en viktig insikt i förarbetet inför en marknadsföringsinsats. Med denna förståelse blir det lättare för dig att vara mer träffsäker i din bearbetning. 

Kundresor och kontaktpunkter kan naturligtvis se lite olika ut om du har olika typer av målgrupper. Med tanke på att det handlar om kundens totala upplevelse av din verksamhet är detta affärskritiskt – inte bara ur marknadsföringssynpunkt. Det är viktigt att ge bästa möjliga service, bemötande och upplevelse i alla led, för att få och behålla kunden. 

Bildannonsering – format och specifikationer

Du kan välja mellan responsiva och anpassade bildannonser. Vad som fungerar bäst för dig avgörs av hur mycket tid och arbete du vill lägga på dina bildannonser, och hur stor kontroll du vill ha över hur de exakt kommer att se ut.

Responsiva bildannonser

För att skapa responsiva bildannonser i Google Ads laddar du helt enkelt upp ditt annonsmaterial i olika beståndsdelar (bilder, logotyper, rubriker etc). Google sätter sedan automatiskt ihop ditt material till lämpliga format beroende på de aktuella placeringarna. Läs mer om responsiva displayannonser

Anpassade bildannonser

Vill du själv styra utformningen av annonserna till fasta format och ha bättre kontroll över hur annonserna visas, behöver du färdigställa och ladda upp annonser i de aktuella storlekar som behövs för din kampanj. För utförliga specifikationer om annonsformat etc, läs mer om anpassade displayannonser

Placeringar

Du kan välja placeringar för dina annonser, exempelvis på webbplatser och appar som har anknytning till din verksamhet och det du erbjuder. Det går också att välja placeringar i anslutning till innehåll som du vet att dina kunder är intresserade av. Ta reda på mer om placeringsinriktning och om ämnesinriktning.

Tips för lyckad displayannonsering för B2B

1. Displayannonser för B2B med erbjudande anpassat för rätt fas i kundresan

Identifiera i vilka steg av kundresan du vill nå dina kunder och intressenter. Skapa sedan erbjudanden och innehåll som matchar kundens behov i just de olika faserna. Din uppgift är alltså att hela tiden hjälpa kunden att komma vidare i sin köpprocess! Displayannonser för B2B kan definitivt förtjäna sin plats i kanalmixen för att väcka intresse och bearbeta dina kunder.

Alltmer av säljprocesserna inom B2B sker genom digitala kanaler istället för personlig försäljning. Enligt Gartners undersökning kring B2B-marknadsföring 2022 kommer så mycket som 80 procent av säljprocesser och kontakter mellan säljare och köpare inom B2B ske genom digitala kanaler år 2025.

Inköpsprocesserna för en B2B-köpare kan i många fall vara komplicerade. En allt större del av researchen inför ett köpbeslut görs online, vilket gör att du behöver se till att din webbplats och ditt innehåll fokuserar på att hela tiden hjälpa din kund framåt i kundresan.

På din webbplats ska kunden tydligt och enkelt hitta lösningen på sina behov och svar på sina frågor, för att på ett smidigt sätt komma vidare i köpprocessen – ända fram till beslut och order!

En affärsman står ensam i ett konferensrum och tittar på en skärm med displayannonser för B2B.

2. Locka till klick med en CTA i dina displayannonser för B2B

Det ska finnas en lockande anledning att faktiskt klicka på din displayannons! Vad är det din B2B-kund behöver och vill ha för att gå vidare – är det kanske att ladda ned en pdf eller beställa en guide? En uppmaning att göra detta, i form av några textrader eller lockande design, kallas för CTA (call to action). Lägg dessutom gärna in en tydlig knapp att klicka på för att undvika tveksamheter.

En man i vit skjorta klickar på en displayannons på sin mobilskärm.

3. Möt din kund – skapa landningssida med CTA

En relevant landningssida är A och O för att möta din kund efter klicket på displayannonsen. I de flesta fall är det inte någon bra idé att skicka kunden till startsidan för att börja leta efter den aktuella informationen eller erbjudandet. Då är risken stor att hen lämnar webbplatsen och går vidare, kanske rentav till en av dina konkurrenter. Kanske är det lättare att hitta vad man söker på den webbplatsen än på din?

Skapa landningssidor som motsvarar förväntningarna efter att ha klickat på din annons. Du behöver naturligtvis anpassa landningssidorna efter dina olika inriktningar på annonser. Även på landningssidan ska du hjälpa kunden att komma vidare i processen, genom en CTA. Gör det både lockande och tydligt att exempelvis lämna sina kontaktuppgifter eller lägga en beställning.

4. Skapa tacksida

Har kunden konverterat? Fyllt i sina kontaktuppgifter eller kanske rentav lagt en order? Så bra – då behöver du kommunicera ett tack tillbaka via en tacksida. Dels för att det helt enkelt är trevligt att svara kunden, dels för att du skapar möjlighet till tydlig mätning av konverteringar med en tacksida.

En svart hund håller fram ett tackkort i sin mun.
En människohand håller en glob i handflatan där man ser logotyper för olika medier och kanaler att använda i sin marknadsstrategi.

5. Helhetsgrepp och kompletterande kanaler

Tänk igenom din marknadsföring i sin helhet. Du behöver till exempel kunna svara på var din målgrupp finns, och även i vilka medier och kanaler du kan nå dina kunder och intressenter. Välj därefter ut vilka kanaler du vill satsa på och planera hur ofta och på vilket sätt.

Många gånger kan du återanvända ditt innehåll i flera kanaler och medier med viss enklare justering – utnyttja det! Troligen kan dina displayannonser med mindre justeringar även användas till bland annat inlägg i sociala medier där dina B2B-kunder finns, som exempelvis LinkedIn. Skapa en röd tråd i budskap och design genom alla kanaler du använder, för en hög igenkänning.

6. Displayannonser för B2B – testa, utvärdera, justera, testa igen...

Hur ska du i förväg veta om din marknadsföring och dina displayannonser B2B kommer fungera? Tyvärr… det kommer du inte veta. Därmed behöver du alltså testa dig fram i en ständig utvecklingsprocess. Fundera ut vilka mätvärden som är viktiga för din verksamhet och skapa din annons. Därefter är det bara att testa, mäta, utvärdera, justera, testa, mäta, utvärdera, justera… det finns alltid något att skruva på och förbättra!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.