A/B-test och multivariabeltest - Snabbguide för nybörjare

Ett A/B-test är när man gör ett test av två versioner och endast byter ut ett element. Du testar alltså två versioner av till exempel din webbsida. Däremot om du gör ett multivariabeltest testar man flera variabler och kombinationer mellan av dessa.

Innehåll i denna guide

A/B-test eller multivariabeltest - vilket är bäst?

A/B-test - förklaring och användningsområde

A/B-test innefattar två versioner av din webbplats eller ett element på din webbplats. Versioner ska bara ha en skillnad för att vi ska kunna se hur den påverkar konverteringsgraden. Det innebär att du har din ursprungliga webbplats och sedan skapar en ny version av den med en liten ändring. Vilken version fungerar bäst, den nya versionen eller den nuvarande versionen? A/B-testning är en strategi för optimering av konverteringsgraden där du försöker ta reda på vilken av de två versionerna av din webbplats som fungerar bäst = konverterar mer. Med dessa tester gör man finslipningen på webbplatsen.

Exempel på saker man provar med detta test:

  • Vilken bild fungerar bäst
  • Vilken placering av CTA-knappen fungerar bäst
  • Vilken recension fungerar bäst
  • Och andra detaljer av det slaget

Multivariabeltest – förklaring och användningsområde

Om man gör ett multivariabeltest, då testar man flera saker och i olika kombinationer för att kunna se vilken kombination som ger det bästa resultatet. Låt oss säga att vi har tre olika bilder vi vill testa, tre olika placeringar av bilder och så vill vi se om det fungerar bäst med lite text eller mycket text.  Då har vi ett test med åtta olika versioner. I dessa tester lär man sig hur de olika elementen fungerar bäst tillsammans. Testerna har en tendens att bli tunga och ta lång tid om man testar för många saker samtidigt. Därför är det bra att utgå ifrån att man fokuserar på helheten och väljer element som verkligen gör skillnad för konverteringsgraden. 

Vad skiljer mellan A/B-test och multivariabeltest åt?

A/B-tester fokuserar på en variabel åt gången, alltså du testar två versioner av din webbsida mot varandra och du vet faktiskt inte vad exakt som skapar skillnaden mellan dessa i konverteringsgrad. Med multivariabeltest, testar man flera variabler samtidigt och man tar hänsyn till alla element och möjliga kombinationer och avslöjar exakt vilka sidelement som besökaren interagerar mest mer. Båda metoderna har sina för och nackdelar, vilka man bör överväga innan man startar sina tester. Det är också möjligt att kombinera dessa men då inte samtidigt.

Hur planerar man sina A/B-test och multivariabeltest?

I planeringsprocessen för de olika testmetoderna kan man däremot göra likadant. Hur får man de bästa resultat och hur man agerar på resultaten. Innan du startar ett test ska du analysera problemet. Du behöver också bestämma ett konverteringsmål och utarbeta en hypotes eller flera hypoteser. Var noga med att sätta upp testet så att det mäter det du vill att det ska mäta och se till att du får tillräckligt med trafik till varje testsida. Detta är viktigt för att resultaten måste vara statistiskt signifikanta för att vara meningsfulla. Efter att ha analyserat resultaten och bekräftat att de stämmer ska du genomföra förändringar. Båda testerna kan utföras med hjälp av programvaruverktyg.

Vad kan man förvänta sig av sina tester?

A/B- och multivariabla tester är effektiva tekniker för optimering av konverteringsgraden som kan hjälpa dig att få ut det mesta av din befintliga webbplatstrafik. Framgångsrika tester hjälper dig att få fler konverteringar och mer försäljning. Om du inte märker någon större förändring i testresultaten behöver du hitta andra saker att åtgärda på din webbplats.

Råd och tips

Man rekommenderar inte att göra flera tester samtidigt för samma sida, då det är svårt att fördela trafiken jämt mellan olika varianter av sidan och det skulle ta väldigt lång tid att uppnå ett tillförlitligt resultat. Däremot kan du med fördela använda de olika testmetoderna för olika saker. Alltså du behöver inte bestämma dig för en metod och hålla dig till den, utan beroende på vad du har för frågeställning, lämpar sig metoderna bättre eller sämre.

Om man inte kan utläsa ett resultat?

Men optimering av webbplatsens konvertering inte är allt. Om testerna inte visar någon betydande förbättring av konverteringsgraden oavsett vad du gör är det inte ett tecken på att du bör göra fler tester, utan ett tecken på att du bör fokusera på att förbättra något annat. Du kanske behöver driva mer trafik, eller så kan det vara produkten, priset, erbjudandet, kundupplevelsen, trovärdigheten för ditt företag som behöver förstärkas mm Utvärdera också innan du startar om optimering av webbplatsens konvertering är det bästa du kan göra för ditt företag just nu. Om du har lite trafik eller om din produkt är bristfällig finns det mer brådskande problem att lösa.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.